Ärver barnen eller nya maken vid dödsfall?

2019-09-06 i Arvsordning
FRÅGA
Vem ärver vid mitt dödsfall?Jag har två barn från ett tidigare äktenskap.Jag är gift nu med en annan kvinna men har inga gemensamma barn med.Jag har ett hus och en bil som jag äger 100%.Vi har inte skrivit något äktenskapsförråd med min nya fru.Behöver jag skriva ett testament?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För din fråga är äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) tillämpliga lagar. Jag kommer i mitt svar att gå igenom vem som har arvsrätt, vad som sker när en gift person avlider och hur testamente upprättas. Längst ner i svaret finner du en kortare sammanfattning.

Vem ärver enligt lag?

Enligt den legala arvsordningen är ens bröstarvingar (barn) ens närmaste arvingar och är de som i första hand är arvsberättigade när man avlider (2 kap. 1 § ÄB). Om man gift om sig och har barn enbart från tidigare äktenskap kallas barnen för särkullbarn. Särkullbarn har till skillnad från gemensamma barn rätt att få ut sitt arv direkt. Detta innebär att ditt arv går direkt till dina barn, och din nya fru ärver ingenting enligt den lagstadgade arvsrätten.

Får min nya fru ingenting?

När en gift person avlider ska som utgångspunkt en bodelning mellan makarna göras (9 kap. 1 § ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs ihop och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Om den efterlevande maken efter bodelning i sin egna sammanlagda förmögenhet har mindre än fyra prisbasbelopp (vilket år 2019 motsvarar 186 000 kr) har hon rätt att få ut mer förmögenhet så att hon har den summan totalt. Detta tas då från arvingarnas (den avlidnes barns) arv, men de har rätt att få ut ett efterarv på detta när även den nya frun avlider (3 kap. 1 § ÄB).

Viktigt att poängtera är att frun endast har rätt till att få mer av förmögenheten än bara vid bodelningen om hennes förmögenhet efter bodelningen understiger fyra prisbasbelopp. Har hon förmögenhet som redan överstiger fyra prisbasbelopp får hon ingenting mer.

Kan jag skriva testamente?

Den legala arvsordningen tillämpas när den avlidne inte har upprättat något testamente. Vill man att ens kvarlåtenskap ska fördelas på annat sätt än vad den legala arvsordningen föreskriver kan man upprätta ett testamente.

Om du vill att din fru ska ha arvsrätt efter dig måste du upprätta ett testamente. Du kan inte testamentera bort hur mycket som helst, utan dina barn har alltid rätt att få ut vad som kallas deras laglott. Laglotten motsvarar hälften av den summan de enligt lag skulle haft. Eftersom du har två barn skulle de enligt lag ärvt 50 % vardera. Deras respektive laglott motsvarar hälften av detta, dvs 25 % vardera av kvarlåtenskapen. Detta kan alltså inte testamenteras bort. Detta innebär att du i ditt testamente kan testamentera bort 50 % av din kvarlåtenskap till din fru, eller till andra personer eller organisationer.

Viktigt är att följa de formkrav som finns för testamente, annars blir testamentet ogiltigt. Testamentet ska upprättas skriftligen och undertecknas av testatorn samt undertecknas av två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning

Enligt lag är det dina barn som kommer att ärva dig. Din fru kommer inte att ärva något enligt lag, men kan ha rätt att få en del av kvarlåtenskapen om hennes egen förmögenhet efter bodelningen understiger fyra prisbasbelopp.

Om du vill att din fru ska ha arvsrätt efter dig behöver du upprätta ett testamente. Du kan inte testamentera bort allt eftersom dina barn har rätt till sin laglott, så det du kan testamentera över är 50 % av din kvarlåtenskap.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer så ställ gärna en fråga till eller skriv en kommentar här under.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1320)
2020-01-25 Hur ser arvsordningen ut?
2020-01-23 Är jag arvsberättigad efter min halvsyster när jag inte står med i dödsfallsintyget?
2020-01-23 Barnbarns rätt att ärva då föräldern gått bort
2020-01-23 Hur ska arvet fördelas om det finns ett gemensamt barn med maken och ett särkullbarn?

Alla besvarade frågor (76591)