Ärver bara helsyskon eller kan halvsyskon ärva också?

2018-01-16 i Arvsordning
FRÅGA
Om jag går bort ärver bara helsyskon eller halvsyskon med?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Din fråga handlar om den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen regleras i Ärvdabalken (ÄB) och förklarar i vilken ordning den avlidnes arvingar ärver denne. De arvsberättigade kan delas in i tre arvsklasser, i din fråga blir endast de två första arvsklasserna aktuella, därför kommer jag endast att behandla dessa två. Under nästa rubrik kommer jag att beskriva den legala arvsordningen och de två första arvsklasserna mer ingående, för att sedan under den sista rubriken ge ett konkret svar på din fråga.

Legala arvsordningen och arvsklassernas ordning

Första arvsklassen ärver framför andra arvsklassen, och andra arvsklassen ärver när första arvsklassen inte blir aktuell. Nu ska jag gå vidare till att beskriva första och andra arvsklassen mer ingående.

Första arvsklassen består i första hand av den avlidnes bröstarvingar och i andra hand dennes barnbarn (ÄB 2 kap. 1 §). Bröstarvingar innebär samma sak som den avlidnes barn. De som ärver först är alltså den avlidnes barn och om några barn inte finns så träder den avlidnes barnbarn i deras ställe.

Skulle barn eller barnbarn till den avlidne inte finnas, så blir andra arvsklassen aktuell. Andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar i första hand. I en avliden förälders ställe träder den avlidnes syskon in (ÄB 2 kap. 2 §). Om syskon inte är vid liv så träder syskonets barn in i deras ställe.

Enligt den andra arvsklassen så ärver alltså föräldrar först, sedan syskon, och i syskons ställe träder syskonbarn in. Om syskon och syskonbarn inte finns, och den avlidnes ena förälder är avliden, så får den föräldern som fortfarande är vid liv hela arvet.

Halvsyskon ärver den avlidne om dennes och den avlidnes gemensamma förälder inte är i livet, i sådana fall så delar halvsyskonet denna del av arvet med eventuella helsyskon eller syskonbarn. Är alltså den andra (icke-gemensamma) föräldern vid liv, så får denne förälder hälften av arvet medan andra halvan delas mellan halvsyskon och helsyskon eller syskonbarn. Skulle helsyskon samt syskonbarn inte finnas, och båda föräldrarna vara döda, så skulle halvsyskonet ärva allt.

Halvsyskon kan alltså endast ärva enligt andra arvsklassen när dennes och den avlidnes gemensamma förälder är bortgången eller när båda föräldrarna samt varken helsyskon eller deras barn finns. Nämnas måste också att även i ett avlidet halvsyskons ställe så träder dess barn in i dess ställe.

Konkret svar på frågan

Om du alltså går bort, så ärver först och främst dina eventuella barn och i andra hand barnbarn. Om barn och barnbarn inte finns, så ärver dina föräldrar dig enligt andra arvsklassen. I en avliden förälders ställe träder syskon in och i ett avlidet syskons ställe träder syskonbarn in.

Ditt halvsyskon får alltså ta del av er gemensamma förälders del av arvet om denne är avliden, i sådana fall delar halvsyskonet arvet med andra eventuella helsyskon eller syskonbarn. Skulle däremot du avlida, och ditt och ditt halvsyskons gemensamma förälder fortfarande vara vid liv, så skulle ditt halvsyskon alltså inte ärva något alls. Som jag nämnt ovan, så kan ju ett halvsyskon ärva allt, men detta kan endast ske om båda föräldrarna är avlidna och några syskon eller syskonbarn inte finns. Skulle ditt halvsyskon inte vara vid liv, så träder dennes barn in i dess ställe som arvsberättigade.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1712)
2022-01-24 Ensamstående mamma med två söner; vem ärver om ena sonen går bort?
2022-01-24 Arvsrätt för syskonbarn?
2022-01-20 Vem ärver?
2022-01-19 Kommer vår far att ärva både sin egen och vår mors andel vid min brors bortgång?

Alla besvarade frågor (98676)