FrågaFAMILJERÄTTAdoption01/05/2016

Ärver adoptivbarn sin biologiska förälder?

Min moster dog i januari. Hon var ogift och hade tre systrar samt en bortadopterad son. Nu anser den bortadopterade sonen att han är ensam arvtagare. Han har anlitat en advokat som säger så med stöd av Ärvdabalken. Enligt mitt samtal med skattverket är adoptionen en stark adoption och de tre systrarna är ensamma arvtagare. Vad gäller? Fakta; min moster var endast svensk medborgare, hon bodde här vid sin död. Hon fick en son 1965 I Kanada. Han adopterades bort direkt efter födseln till ett amerikanskt par. Det finns adoptionspapper på det. Även sonens födelsecertifikat finns. Min moster stod som enda förälder på adoptionspapperna, ty hon hade brutit med pappan till barnet redan innan födseln. Denna bortadopterade son var min mosters hemlighet mot samtliga släktingar och vänner. Ca 1990 kom en ny lag där bortadopterade barn och de biologiska föräldrarna kunde knyta kontakt. Pappan till sonen anmälde sig och fick kontakt med sonen. Efter det fick även min moster kontakt med sonen och hon var tvungen att berätta om detta för släkt och vänner. Vi ville att min moster skulle skriva ett testament, men hon ville inte att den bortadopterade sonen skulle ärva henne eftersom han ärvde de förmögna adoptivföräldrarna. Inget testament fanns alltså. Min tolkning är att det är Föräldrabalkens regler som gäller, d v s att detta är en stark adoption samt att sonen endast ärver sina adoptionsföräldrar och inte sin biologiska mamma. Stämmer det?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Adoptionens rättsliga innebörd
Regler om adoption finns i föräldrabalken (FB) 4 kap., se här.

Genom adoption uppkommer ett förhållande mellan adoptivförälder och adoptivbarn som ur rättslig synvinkel är identiskt med den biologiska kopplingen förälder - barn. Den rättsliga relationen (däribland arvsrätten) mellan adoptivbarnet och dennes biologiska föräldrar klipps av helt efter adoptionen. Efter adoptionen hör adoptivbarnet rättsligt sett till adoptivförälderns/föräldrarnas familj och släkt och har samma arvsrätt som adoptivförälders egna barn.

Vem ärver?
Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637.

Eftersom de rättsliga banden mellan adoptivsonen och den biologiska mamman genom adoptionen är klippta, har sonen ingen arvsrätt efter den biologiska mamman. Istället ärver de tre systrarna och delar lika på arvet, eftersom inget testamente har upprättats, se FB 2 kap. 2 § 2 st.

Hoppas du fick svar på din fråga! Vill du ha vidare rådgivning rekommenderar jag att boka en tid med en jurist som är specialiserad på området.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”