Arvegods som hamnar hos någon icke-arvsberättigad och anmälan om brott

FRÅGA
Hej!Lovisa Stenbacka svarade på mitt ärende angående en guldklocka. Jag har en följdfråga. Jag undrar om inte min kusin har gjort sig skyldig till stöld eller egenmäktigt förfarande när han tog guldklocka, som i det läget tillhörde min mamma. Jag vill veta då jag ämnar åka till Finland och göra en polisanmälan om detta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innan jag försöker besvara din fråga vill jag klargöra att vår kompetens på Lawline främst kommer från en svensk juristutbildning, som i princip uteslutande studerar och fokuserar på svensk rätt. Utan att veta något närmare om finsk rätt har jag hört att det finns många likheter mellan den svenska och den finska juridiken, men med det sagt kan det ändå finnas diskrepanser. Eftersom finsk rätt inte ingår i den svenska juristutbildningen kommer jag att enbart utgår ifrån den svenska juridiken i frågebesvarandet, eventuella diskrepanser behöver du ta reda på själv eller vända dig till en finsk jurist för att vara på den säkra sidan.

Som min kollega tidigare har besvarat bör den här guldklockan ha hamnat hos din mamma efter din morbrors arvskifte, förutsatt att din yngre morbrors fru inte var i livet och förutsatt att det inte fanns något testamente som erkände kusinen rätten att få klockan. Om din mamma var den rätte ägaren har kusinen tagit klockan ur din yngre morbrors dödsbo olovligt.

Frågan om din kusin har gjort sig skyldig till stöld eller egenmäktigt förfarande är dock upp till domstolen att bedöma. När du anmäler ett brott i Sverige måste du förklara vad som har hänt och då rubricerar polisen brottet. Om en åklagare väljer att väcka åtal så kommer åklagaren att göra en bedömning av vilket av brotten som den bäst kan vinna framgång med. Det är dock upp till åklagaren att göra bedömningen. Du behöver alltså inte ha klart för dig vilket av brotten det rör sig om när du/din mamma gör anmälan, men du/din mamma behöver kunna backa upp att ett brott har begåtts. Svenska åklagare väcker inte åtal om de inte bedömer att de kan vinna framgång med åtalet. Detta innebär att ju bättre bevisning ni har desto större är chansen att polisanmälan leder till väckt åtal.
I det här fallet rör det sig om ett lösöre och ni behöver då kunna bevisa att din mamma är ägare till den och att kusinen olovligen har tagit det. Den bästa bevisning som ni har att tillgå i ett sånt här fall är t.ex. boupptecknings- och bodelningshandlingar, där det framgår att din mamma är arvinge, men att klockan inte återfanns vid arvsskiftet. Samt bevisning som stödjer att ni misstänker att det är just kusinen som har tagit den.

Det som man också behöver vara uppmärksam på är preskription, både vad gäller arvet och brotten. Enligt 16 kap. 4 § ärvdabalken preskriberas arv efter "tio år från dödsfallet eller, om hans rätt inträder först vid senare tidpunkt", preskriberas arvet tio år från den tidpunkten. Brott preskriberas däremot beroende på hur långt fängelsestraff som är föreskrivet i lagtexten. För stöld föreskrivs fängelse i högst två år, enligt 8 kap. 1 § brottsbalken. Enligt 35 kap. 1 § brottsbalken innebär det att stöld preskriberas efter 5 år. För egenmäktigt förfarande föreskrivs fängelse i högst ett år, enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. Detta innebär att egenmäktigt förfarande preskriberas efter två år, enligt 35 kap. 1 § brottsbalken. Vänligen observera att detta är de svenska straffskalorna och preskriptionstiderna.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll