Arvegods som hamnar hos någon icke-arvsberättigad i god tro

FRÅGA
Hej-Jag skriver till dig då både jag, min syster och mamma är väldigt upprörda och otroligt frustrerade. Mamma är 92 och har inte förmågan att kontakta er själv. Glaukomet gör sitt på båda ögonen.Det hela gäller en guldklocka som minadopterade kusin har tagit ur ett dödsbo. Min mammas yngsta bror dog och han ägde en guldklocka med kedja som tillhört släkten i 3 generationer. Efter hans död så fanns inga föräldrar kvar i livet och han hade inga barn. Han var gift men vi har ingen kontakt med hans fru och vet inte om hon ens lever. Mammas äldre bror förvaltade klockan. När mammas äldre bror dog så tog kusinen (adoptiv-sonen) klockan helt utan att nämna det. Han har nu gett den, vad vi vet till hans dotters son. Vi anser att detta är en stöld och att han inte handlat i god tro. Han har även sagt att det varmammas äldsta bror som gav bort den vilket han senare medgav att det var en lögn. Allt detta finns bevarat på Messenger där dialogen har skett Han säger också att den avlidnes fru lever.Detta visar att han känt till arvsrätten men tagit en chans.Då allt detta sker i Finland så har vi väldigt svårt att kontrollera någonting över huvud taget. Det jag har läst om bröstarvingar (samma lag i Finland som Sverige) så ingår inte kusinen alls utan syskonen går före.Denna klocka har då tillhört morfar och hennes farfar och har ett stort affektionsvärde för mamma. Kusinen har till och med gett bort släktkartan eftersom "det inte var hans släkt".
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag har uppfattat din fråga rätt så undrar du i första hand vem som har arvsrätt till klockan då inga föräldrar eller efterlevande maka finns kvar i livet.

Den legala arvsordningen

Regler om arv och dess fördelning finns i Ärvdabalken (1958:673).

Om den yngsta broderns (arvlåtarens) fru finns kvar i livet är det hon som har arvsrätt till klockan om inget annat har föreskrivits i testamente (3 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Att klockan som tillhörde din mammas yngsta bror, förvaltades av den äldre brodern har inte någon betydelse för arvsrätten. I första hand ärver alltså arvlåtarens efterlevande make (3 kapitlet 1 § Ärvdabalken) och sedan arvlåtarens barn (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Finns ingen efterlevande make eller barn ärver arvlåtarens föräldrar. Har arvlåtaren inte heller några föräldrar i livet ärver arvlåtarens syskon (2 kapitlet 2 §). Din mamma ärver därmed klockan. Har hon fler syskon ärver hon den tillsammans med dem.

Du har alltså helt rätt i att klockan tillhör din mamma. Som jag förstår det nu, befinner sig klockan hos din kusins dotters son.

Frågan blir därmed om din kusins dotters son innehar klockan i god tro.

Godtrosbedömningen

Regler om godtrosförvärv finns i Godtrosförvärvslagen (1986:796) som även är tillämplig vid gåva. Ett godtrsoförvärv innebär att någon i god tro förvärvar lösöre från en annan som saknar behörighet att förfoga över saken i fråga (1 & 2 §§ Godtrosförvärvslagen).

För att ett godtrosförvärv ska kunna ske ska förvärvaren ha saken i sin besittning, dvs "hos sig", (något som inte ska tolkas bokstavligt då saken inte fysiskt måste vara hos din kusins son (2 § Godtrosförvärvslagen)). I ditt fall verkar det dock som att kusinens dotters son har klockan och kriteriet är alltså uppfyllt .

För att kusinens dotters son ska ha gjort ett godtrosförvärv krävs det även, som det låter på namnet - att han är i god tro vid hela besittningstagandet och inte endast vid avtalstidpunkten (Prop 1985/86:123 s 8). Det är inte heller möjligt att göra ett godtrosförvärv om din kusins son kände till att din kusin inte hade rätt att förfoga över klockan (NJA 1995 s 337). God tro föreligger om det med hänsyn till klockans beskaffenhet, förhållanden då klockan gavs bort och omständigheterna i övrigt inte var så att din kusins dotters son borde ha misstänkt att din kusin saknade rätt att förfoga över klockan (2 § Godtrosförvärvslagen). I förarbetena har det beskrivits att det krävs mer aktsamhet vid förvärv av särskilt värdefull egendom och att det därmed ger upphov till en form av undersökningsplikt avseende överlåtarens rätt att förfoga över lösöret (Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, s 68). I din situation får man här ta i beaktning att din kusins dotters son alltså får klockan av hans far. När man får något av en släkting kan man tänka sig att en sådan undersökningsplikt ytterst sällan skulle bli aktuell.

Sammanfattning

Huruvida din kusins dotters son var i god tro eller ej är svårt för mig att bedöma utifrån den information du angivit i din fråga. Att relationen mellan överlåtaren och förvärvaren i detta fall är släktingar, dvs en familjemedlem som man litar på, kan tala både för god och ond tro. Det kan vara så att din kusins son fått reda på att klockan gått i arv, men tror att hans farfar fått den och därmed givit den till honom under dessa villkor. Det kan även vara så att din kusins dotters son har sett er konversation på messenger och låtsats vara i god tro för att få behålla klockan. Vad som har skett och inte kan jag endast spekulera i.

Oavsett gäller här de allmänna bevisbördereglerna som innebär att den som påstår något har bevisbördan för detta. För att få tillbaka klockan måste ni kunna bevisa att kusinens dotters son var i ond tro vid besittningstagandet.

Beroende på kusinens son ålder, kan det vara ytterligare ett angreppssätt och en faktor att ta hänsyn till vid godtrosbedömningen.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80630)