Ärva svärföräldrar

2018-06-16 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Jag undrar om Mamman till min brors son kan ärva efter min Mamma när hon går bort? Varken min bror eller brorson lever.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

När en person går bort ska dennes kvarlåtenskap tillfalla dennes avkomlingar (se 2 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det i första hand är barnen som ärver sina föräldrar. Om någon av arvlåtarens barn likväl gått bort är det dennes egna barn, dvs. arvlåtarens barnbarn, som ärver istället. I 3 kap. ÄB finns undantagsregler gällande makars rätt att ärva varandra med fri förfoganderätt före de gemensamma barnen och i vissa fall även före särkullbarnen. Detta innebär att din mammas eventuellt efterlevande make kan ha rätt till arvet efter henne före hennes barn. Makarnas arvsrätt medför inte att makar har rätt att ärva istället för en avliden make eller för deras barn. Utan ett testamente är din brorsons mamma därför, oavsett om hon var gift med din bror eller inte, inte berättigad arv efter din mamma. Arvet fördelas istället mellan dig och de övriga arvingarna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa Wanhatalo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1571)
2021-02-28 Kan man avtala om delar av arv i förväg?
2021-02-28 Hur säkerställer jag att endast barn och barnbarn ärver?
2021-02-28 Ärver halvsyskon?
2021-02-28 Hur fördelas arvet efter min bror?

Alla besvarade frågor (89792)