FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning28/05/2019

Ärva styvförälder

Hej!

Min far och min styvmor (gifta) har båda gått bort med 2 månaders mellanrum. Dom hade inga gemensamma barn, och arvet ska nu fördelas mellan 5 särkullbarn. Min far har 3 barn, och min styvmor 2 barn. Blir fördelningen av arvet 20% var, eller blir fördelningen 16,6% var till fars 3 barn och 25% var till min styvmors 2 barn?


Lawline svarar

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för denna fråga är ärvdabalk (1958:637) (ÄB).

Jag kommer först lite allmänt och översiktligt redogöra för arvsrätten. Om inget testamente är skrivet följer den arvsordning som är skriven i ärvdabalken, där den avlidnes bröstarvingar i första hand har rätt till hela arvet (2:1 ÄB). Vilket i detta fall är din fars och din styvmors biologiska barn. Är den avlidna gift, men enbart har särkullbarn kommer särkullbarnet ärva hela kvarlåtenskapen från den avlidne (100%) om inget testamente är skrivet (3:1 ÄB). Hälften av kvarlåtenskapen har arvlåtaren rätt att testamentera till vem han vill, andra halvan utgör laglotten till barnen. Det går därmed inte att göra sina barn arvlösa genom testamente, de är alltid berättigad sin laglott. Laglotten är hälften av det som de hade rätt till enligt lag, det vill säga 50% av hela kvarlåtenskapen (7:1 ÄB). För att få ut sin laglott måste särkullbarnet begära jämkning (7:3 ÄB).Särkullbarnen har alltså rätt att få ut sin del av kvarlåtenskapen direkt.

Särkullbarn (barn som enbart är den ena makens barn) ärver inte sina styvföräldrar. Undantag finns om styvföräldern har skrivit ett testamente som säger annat. Detta innebär att efter din far kommer arvet fördelas på de tre barnen, varje barn kommer då ärva 33,3% (1/3) av hela kvarlåtenskapen (arvet) som sin arvslott (om din far inte skrivet testamente). Har din far skrivit testamente där han testamenterat bort halva sin kvarlåtenskap är det istället laglotten som de tre barnen kommer få, vilket är 1/6 (cirka 16%) av hela kvarlåtenskapen var. Det vill säga 50% av hela arvet är laglotten och "tillhör" barnen, andra halvan kan fritt testamenteras bort. För din styvmors arv gäller samma sak, hennes 2 barn kommer som huvudregel dela på hela hennes kvarlåtenskap. De kommer alltså få 50% vardera av hennes arv. Har hon testamenterat bort halva sin kvarlåtenskap till någon annan kommer barnen istället få sin laglott istället om de begär det, vilket för de 2 barnen är 25% var.

Sammanfattningsvis innebär detta att din fars arv endast kommer ärvas av hans egna barn där ni tre delar lika på hela kvarlåtenskapen (undantag är om han skrivet ett testamente, då kan andelen ni får bli mindre). Har inget testamente skrivits innebär detta att din fars 3 barn delar på hela hans arv (1/3 var). Din styvmors kvarlåtenskap kommer i sin tur hennes barn ärva (vilket innebär 1/2 vardera som huvudregel).

Jag hoppas detta har gett svar på din fråga! Tveka inte annars att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Anneli NilssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?