Ärva efter min farfar?

2020-11-07 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Min farfar gick nyligen bort. Han har två barn: min far och min faster. Min far är död, min faster lever. Min farfar var vid sin bortgång gift (inte med min farmor, ifall det spelar någon roll juridiskt). Med sin fru hade han inga barn. Jag har ingen aning om ifall det skrivits testamente, då vi inte hade någon som helst kontakt. Jag undrar om jag enligt lag har rätt till en del av arvet i min fars ställe? Och gäller det endast ifall det inte finns något testamente? Jag tror nämligen inte att han testamenterat någonting till mig, utan ifall han skrivit testamente har han högst troligen testamenterat till sin fru och min faster.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är frågan?

Jag uppfattar det som att du undrar om du har rätt till en del av arvet efter din farfar. Du undrar också hur ett testamente skulle kunna påverka den rätten. Här under går jag igenom hur stor del av din farfars arv du har rätt till. Reglerna som styr vad som gäller finns i ärvdabalken (ÄB).

Ditt arv

Som utgångspunkt är det din far och din faster som ska ärva hälften var efter din farfar. Eftersom din far inte längre lever övertar du helt din fars rätt till din farfars arv. Skulle det vara så att du har syskon delar ni på den delen av er farfars arv som skulle gått till er far. Jag utgår från att du inte har några syskon eftersom du inte nämnt något om det. Om det stämmer har du som utgångspunkt rätt till halva arvet efter din farfar. (2:1 ÄB).

Skulle det finnas ett testamente minskar andelen du har rätt att ärva. Däremot har du alltid rätt till din laglott även om det skulle finnas ett testamente. Din laglott motsvarar hälften av vad du skulle fått ut om det inte funnits något testamente alls. Skulle du till exempel ha ärvt hälften utan ett testamente har du åtminstone rätt till en fjärdedel på grund av din laglott. (7:1 ÄB).

Om din farfar har testamenterat bort en stor del av sin egendom behöver du påkalla jämkning av testamentet för att få ut din laglott. Gör du inte det kan du inte garantera att du får ut hela din laglott. Istället kommer din farfars arv fördelas helt enligt testamentet. (7:3 ÄB).

Sammanfattning

Du har rätt att ärva efter din farfar oavsett om det finns ett testamente eller inte. Skulle det finnas ett testamente kan andelen av arvet du har rätt till minska. Finns ett testamente är det viktigt att du påkallar jämkning av testamentet för att kunna få ut den delen av arvet som du har rätt till.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Hanna Rosenqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1623)
2021-06-19 Vem ärver faster, som är ogift och inte har några barn?
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?

Alla besvarade frågor (93215)