Ärva biologisk fader

2021-04-06 i Arvsordning
FRÅGA
Jag är född utanför äktenskap. Efter många turer skrev min "pappa" på att han var min pappa. Jag ärvde en summa pengar efter honom för 2 år sedan. Nu visar det sig att han inte va min pappa! Måste jag betala tillbaka arvet? Och om jag mot förmodan hittar min biologiska pappa, kan jag är ärva honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om du har rätt att ärva din biologiska fader och om du i så fall måste betala tillbaka ditt arv från den man som antogs vara din far. Jag kommer använda mig av Föräldrabalken (FB) och Ärvdabalken (ÄB) för att besvara frågan.

Rätt att ärva man som antogs vara din far

Här anges svaret i föräldrabalken. i 1 kap 3 § FB anges definitionen av fader, där det anges att den person som fastställt som fader ska anses vara juridisk fader. Den man som antogs vara din far är fortfarande din far juridiskt tills han eller du (barnet) väcker talan om att häva faderskapet (kap. 2 i Föräldrabalken (FB)), och du ärver honom såsom han vore din biologiska far även om han inte är det. Du har alltså rätt att ärva din far.

Skyldighet att betala tillbaka arv

Svar på denna fråga återfinns inte direkt i lag utan vi får söka oss till praxis. Där har vi avgörandet NJA 1997 s. 645 som ger klarhet i frågan. I fallet efterlämnade en fader arv till sina 4 barn. Det visade sig sedan att fader endast var far till 3 av barnen. De 3 barnen väckte talan mot det 4:e barnet om att denna skulle betala tillbaka arvet som denna fått. Högsta domstolen kom fram till att arvet inte skulle återbetalas. Detta motiverades bl.a. med att systern vid tillfället för arvskiftet, genom faderskapspresumtion, ansågs vara mannens "riktiga" dotter och att det skulle leda till "besvärande rättsosäkerhet om arvskiften som skett med faderskapspresumtionen som grund skulle kunna förklaras ogiltiga på grund av ändrade förutsättningar". Detta innebär att du inte har en skyldighet att betala tillbaka arvet, då när arvet skiftades så antogs du vara barn till personen.

Rätt att ärva biologisk fader

Om du vill att den man som är din biologiska fader ska vara angiven som din far får du väcka talan om fastställande av faderskap, vilket du kan göra även om han är avliden - då väcks talan istället mot hans arvingar (hans barn, om sådana finns).

Om det fastställs att det är han som är din biologiska far, så kan du under vissa förutsättningar även göra din rätt till arv efter honom gällande. Fastställs det att han är din biologiska far har du ju rätt att ärva honom såsom bröstarvinge (hans barn). Enligt 16 kap. 2-4 § ÄB kan du göra din rätt till arv gällande inom3 månader, 5 alternativt 10 år från dödsfallet. 5 år gäller om det fanns känd arvinge som befann sig på okänd ort, eller om det var osäkert om det fanns okända arvingar. I övriga fall är preskriptionen 10 år. Har preskriptionstiden inte gått ut har du alltså möjlighet att kräva din rätt till arv efter honom om det slås fast att han är din biologiska pappa.

Sammanfattning

Utgångspunkten är därav att du har rätt att ärva den person som man antog var din far. Du har även, enligt NJA 1997 s 645, ingen skyldighet att betala tillbaka arvet nu när man upptäckt att du har en annan biologisk far. Du har även rätt att att eventuellt ärva din biologiska far, där du måste väcka en talan om att ändra faderskap inom 10 år från dödsfallet. Om du ändrar faderskapet, så kan skyldighet att betala tillbaka arvet ske (frågan har aldrig prövats tidigare, så konsekvenserna av detta agerande är oklart).

Hoppas att det var svar på din fråga!

Oscar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1682)
2021-10-28 Har särkullbarn arvsrätt före förälderns make?
2021-10-28 Arv efter halvsyskons förälder
2021-10-26 Har min halvsyster rätt att ärva mig?
2021-10-25 ​Vem ärver min avlidna faster enligt den legala arvsordningen?

Alla besvarade frågor (96612)