Arv till helsyskon resp. halvsyskon

Hej!

Har förstått att vid ett avlidet syskon ska ett helsyskon ärva 75% och ett halvsyskon 25%.

Om vi är 5 helsyskon och 1 halvsyskon till vårt avlidna syskon, hur fördelas kvarlåtenskapen då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver?

De som i första hand ska ärva är de i första arvsklassen (bröstarvingarna) dvs släktingar i rakt nedstigande led (barn, eller om barnen inte längre finns i livet så blir det barnbarnen osv). (2 kap. 1§ ÄB)

Om det inte finns några bröstarvingar, ärver istället de i andra arvsklassen. Då är det föräldrarna till den som avlidit som ärver hälften var efter sitt barn. Om någon av föräldrarna eller båda är avlidna, får arvlåtarens syskon dela på den förälderns lott. I ett avlidet syskons plats träder deras barn. (2 kap. 2§ ÄB) För att lättare kunna förstå vem som ska få hur mycket, kan man tänka sig ett släktträd, där varje gren i trädet ska få lika mycket.

Exempel

För att göra det tydligare tänker jag utgå från ett exempel, där den avlidna inte har några barn och lämnar efter sig 300 000 kr. Det finns fem helsyskon samt ett halvsyskon som är moderns särkullbarn. Det finns då fyra olika möjliga situationer.

Situation 1: båda föräldrarna lever. De ska då få 150 000 kr var.

Situation 2: modern lever, men det gör inte fadern. Modern får då fortfarande sina 150 000 och faderns barn (de fem helsyskonen) får 30 000 var av hans andel. De fem helsyskonen har då fått 10% var av det totala arvet.

Situation 3: fadern lever, men det gör inte modern. Fadern får då fortfarande sina 150 000 och moderns barn (de fem syskonen samt halvsyskonet) får då 25 000 var av hennes andel. Alla sex syskon har då fått drygt 8% var av det totala arvet.

Situation 4: båda föräldrarna är avlidna. Faderns barn (helsyskonen) får 30 000 var som skulle varit hans och moderns barn (samtliga syskon) får 25 000 kr var som skulle varit hennes. De fem helsyskonen får då 55 000 kr var och halvsyskonet får 25 000 kr. Detta innebär att helsyskonen får drygt 18% var och halvsyskonet får drygt 8%.

Om det i situation 4 istället hade funnits ett helsyskon och ett halvsyskon, är det korrekt att detta helsyskonet hade fått 75% och halvsyskonet hade fått 25%.


Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna JohannessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”