Arv till helsyskon och halvsyskons barn

2016-10-06 i Arvsordning
FRÅGA
Min ogifta farbror har dött. Han hade ett helsyskon och 4 halvsyskon, varav min far var en av dem. Ingen av syskonen lever, men alla har barn. Som jag fattar det ärver helsyskonets barn hälften + en femtedel av andra hälften och halvsyskonens barn varsin femtedel av andra hälften. Stämmer det?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Först och främst ärver barn till den avlidne och finns det inga barn så ärver föräldrarna, detta stadgas i 2 § 2 kapitlet ärvdabalken, se här.
I samma paragraf regleras vad som gäller om den avlidnes föräldrar inte heller är vid livet och detta är att syskon ärver, och då räknas även halvsyskon, se här.

I detta fall så ärver helsyskonet den del som föräldern till enbart helsyskonet skulle fått. Detta är hälften av hela arvet från farbrodern eftersom föräldrarna skulle ha delat lika på arvet. Resterande hälft skulle då tillfallet den gemensamma föräldern till alla syskon om hen var i liv. Nu verkar hen inte vara det och då får helsyskonet och halvsyskonen dela lika på denna del.
Alltså har du rätt, helsyskonet ärver hälften från enda föräldern plus en femtedel från den gemensamma föräldern. Halvsyskonen ärver en femtedel var från den gemensamma förälderns del.

Eftersom syskonen inte är vid liv så blir det deras avkomlingar, alltså deras barn, som ärver enligt samma paragraf som nämnts ovan. Om vi för enkelhetens skulle säger att varje syskon har var sitt barn så ärver helsyskonets barn precis lika mycket som hens förälder skulle gjort och halvsyskonens barn ärver en femtedel var. Skulle däremot något halvsyskon ha fler än ett barn skulle de få dela lika på den femtedel som deras förälder skulle ärvt eftersom de ska få lika stor lott. Detta gäller även om helsyskonet skulle ha fler än ett barn.

Allt som redogjorts för ovan stadgas i 2 § 2 kapitlet ärvdabalken som länkats till ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1547)
2021-01-14 Vem är en "aster"?
2021-01-14 Om min pappas senaste fru har arvsrätt efter min faster?
2021-01-10 Ärver min svägerska efter mig?
2021-01-06 Vem ärver mina morbröder?

Alla besvarade frågor (88107)