Arv - Rätt till efterarv - Testamente

2019-10-30 i Testamente
FRÅGA
Min make dog och enligt ett gemensamt undertecknat testamente tog jag över hans del av egendom med fri förfoganderätt. Hans barn fick laglott i kontant.I detta testamente står att hans barn är arvingar efter min död (jag har inga barn).1. Kan jag överföra hälften av min egendom som jag äger till min nuvarande make i den här situationen? Är ett äktenskapsförord med bestämmelse om enskild egendom nödvändigt?2. Vem kommer att ärva av mig om jag dör före min man?Blir tacksam för svar.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vem ärver vem?

Du och din föregående man var gifta. Din föregående man hade barn men det hade inte du. Huvudregeln i svensk rätt är att ens barn ärver en när man går bort. Detta står i 2 kap 1 § ärvdabalken, den första arvsklassen är arvlåtarens barn. Men om arvlåtarens barn inte finns, men att de har barn, alltså barnbarn, är det dessa som ärver. Detta kallas för istadarätt och denna är obegränsad. Men om dessa inte finns så förklarar 2 kap 2 § ärvdabalken att föräldrarna ska ärva, men om de inte finns i livet går arvet till syskonen, de har även dem så kallad istadarätt. I den tredje arvsklassen, 2 kap 3 § ärvdabalken, om inte av dessa ovan är i livet, är det far- och morföräldrar som ärver (inkluderar fastrar, farbröder, mostrar, morbröder men inte kusiner). Men om det inte finns några av dessa tre arvsklasser så ärver ingen, se 2 kap 4 § ärvdabalken.

Makes arvsrätt

I tredje kapitlet ärvdabalken framgår det om makes arvsrätt. Enligt 3 kap 1 § ärvdabalken ska den överlevande maken ärva allt från den avlidne maken. Det betyder att all kvarlåtenskap tillfaller den överlevande maken. Som i ditt fall har du ärvt din föregående man med fri förfoganderätt. De enda som har rätt att få ut sitt arv direkt är så kallade särkullbarn, alla andra får vänta på sitt så kallade efterarv. Om det finns särkullbarn, har hans barn rätt att få ut sitt arv direkt, vilket framgår av 3 kap 1 § ärvdabalken. Ni har i ert testamente skrivit in att barnen har rätt att få ut sin laglott, vilket framkommer av 7 kap 3 § ärvdabalken.

Fri förfoganderätt eller full äganderätt – vad får mamma göra?

Jag ska förklara skillnaden mellan fri förfoganderätt och full äganderätt. Det framkommer av testamentet att barnen skulle ha sin laglott och att du ärver resterande del med fri förfoganderätt. Även i situationer där det inte finns något testamente ärver efterlevande make/maka denne med fri förfoganderätt, det är huvudregeln i svensk rätt. Det betyder med enklare förklaring att du har rätt till att fritt disponera egendomen som du själv känner för men inom vissa ramar. Självklart, kan du äta ute hela tiden om du nu känner för det och därmed spendera upp all egendom. Du kan disponera egendomen fritt, men kan inte göra gåvor som är att likställa som testamente eller testamentera bort egendom. För detta inskränker hans barns arvslott, 3 kap 3 § ärvdabalken. Men enligt rättsfall 2013 s. 736, fastställer Högsta domstolen att för att en efterarvinge ska ha rätt till ersättning för den gåvan som är gjord, ska egendomens värde normalt ha minskat med vart fall en fjärde del. Det ska därmed ha skett en väsentlig minskning av värdet av egendomen och en väsentlig minskning av värdet anser HD är en fjärdedel.

Efterarv

Rätten till efterarv har barn. Efterarv sätts endast ur spel när det finns ett förordnande om full äganderätt i testamentet. Laglotten är vanligtvis den del som är skyddad, och en fråga om efterarv kan därmed inte uppstå. Men i ert fall har du ärvt hans del med fri förfoganderätt, vilket gör att de har rätt till efterarv. Om kvarlåtenskapen istället hade varit förordnat med full äganderätt hade rätten till efterarv gått bort. Barnen har rätt att få ut sin resterade arvslott, än den del som de redan fått ut. Jag vet inte hur stora era andelar var när han gick bort, men de har rätt till den andelen och hälften av denna, eftersom de redan fått den ena hälften. Om ni andelen var hälften när han gick bort, ska de ärva hälften av hälften. Men det kan vara så att de ska ärva mer, men det beror på hur stor hans andel var. Din egendom är din egendom, och den kan du göra vad du vill med. Men om det gäller din dåvarande makes del, finns det restriktioner (som jag förklarat ovan).

Testamentet

Det framkommer av det testamente som finns idag att hans barn ska ärva dig, den dagen du går bort. Alltså din del i boet. Om du vill att detta ska ändras, kan du bara ändra på det testamentet och skriva ett nytt. Du har alltid rätt att ändra testamente eller skriva nytt. Det är dock bra att komma ihåg att detta testamente måste uppfylla alla krav för att testamentet ska anses vara giltigt, exempelvis vittnen osv.

Sammanfattning:

Som jag förklarat ovan så framkommer det vilka arvsklasser som ärver, även fast du inte har barn kan det vara andra som ärver dig efter det att du gått bort. Om det inte finns någon som ska ärva dig kommer det gå till den allmänna arvsfonden. Du kan även förordna att någon ska ärva dig genom ett testamente. Du kan även ändra testamentet om du känner för det. Barnen hans har dock rätt till efterarv, detta framkommer av att du hade fri förfoganderätt i testamentet.

Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist.

Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.
Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2556)
2020-08-11 Avskedsbrev som testamente?
2020-08-10 Vad händer om en testamentstagare avlider innan testator?
2020-08-10 Ska en testamentstagare delges en kopia av testamentet?
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?

Alla besvarade frågor (82722)