Arv och arvsavstående

FRÅGA
HejMin bror har dött och jag arvinge tillsammans med min syster och mamma.Jag har ingen kontakt med dom mer och vill inte ha med dom att göra.Jag har fått en fullmakt skickat till mig som dom vill att jag ska skriva under för där är ett lån som ska lösas.Min bror hade en sambo,men dom var inte gifta och har inga barn ihop.Där är en bostadsrätt som är värderat till 500 000 där halva tillfaller oss som är arvingar.Hur gör jag för att inte flyga på något ekonomiskt i detta?Kan jag avsäga mig arvsrätten på något vis.Rent logiskt fast jag inte vill ha kontakt varken med min familj eller min brors sambo så,tycker jag ju att alla tillgångar är min brors sambo som ska ha.Jag vill inte lägga en enda krona på något i detta .
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vilket fall så ska du inte behöva oroa dig angående det ekonomiska då man i Sverige inte ärver någon annans skulder. Inte heller kan de andras handlingar resultera i att du blir skyldig att betala något. Angående lånet har jag ingen direkt information att gå på för att kunna förklara eller förstå vad som avses.

Angående de övriga som ärver (i detta fallet din syster och mamma), behöver dem ditt samtycke till åtgärder som tas då samtliga dödsbodelägare måste vara överens och ta beslut ihop för att sköta dödsboet. Det är brottsligt att agera utan samtliga delägares samtycke, därför behöver de kontakta dig direkt eller genom ett ombud.

Om du inte vill ta del av något arv alls och du inte vill bli kontaktad eller ha något med saken att göra kan jag råda dig att göra ett arvsavstående eller en arvsöverlåtelse. Det innebär att du avstår rätten till arvet och att du inte längre är dödsbodelägare. När du gör detta innebär det att saken behandlas såsom du gått bort och personen "näst på tur" får ta emot arvet. Arvsavståendet ska vara skriftligt och lämnas in senast i samband med att bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Din signatur krävs på handlingen.

Om du hellre skulle föredra att din del av ett eventuellt arv (förutsatt att det finns tillgångar kvar att dela ut) går till andra än de andra dödsbodelägarna, finns det även möjlighet att överlåta sitt arv till någon annan. (Personer, organisationer exempelvis) Du kan välja att överlåta hela ditt arv och då blir den du överlåter till dödsbodelägare och tar din plats. Detta ska ske skriftligt och med underskrift och denna överlåtelsehandling ska skickas in till Skatteverket.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Antingen kan du skriva handlingarna själv/ köpa en mall eller kontakta en jurist för att upprätta korrekta handlingar.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?