Arvsrätt - särkullbarn

Min fru och jag har varit gifta i tre år. Hon har tre särkullbarn. Jag har inga barn. Vi har ett inbördes testamente som, om min fru avlider först av oss två, begränsar arvet till hennes barn till laglotten. Vi skulle dock i ett sådant fall hellre önska att jag får behålla all egendom och kapital och att barnen får ärva först när jag går bort, som varit fallet om jag varit deras far, och undrar hur man kan göra för att få till det. Jag har inget emot att de får ärva även mig men först när jag går bort. Skulle man kunna lösa detta genom att skriva ett äktenskapsförord där all egendom blir min enskilda? Hur kan man göra med kapitalet för att det inte ska ingå i arvet till barnen? Måste jag skriva ett testamenten till min fru för det fall att jag avlider först eller får hon ärva allt ändå i ett sådant fall? Finns det något annat sätt än äktenskapsförord detta kan lösas på?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! 

Eftersom din fråga innefattade många delfrågor börjar jag med att redogöra lite för grundläggande regler.

Om din maka avlider först kommer du äga rätt till arv före andra arvingar, se 3 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637. 

Det du ärver i det skedet kommer du endast ha med fri förfoganderätt (och inte full äganderätt). Det innebär att du i princip kan göra vad du vill med arvet från din maka i din livstid, med undantag att testamentera bort egendomen. Du får alltså inte förfoga över detta arv efter din egen bortgång. 

Vad som gäller är att gemensamma barn är så kallade efterarvingar (3 kap 2 § ÄB). Eftersom ni inte har några gemensamma barn kommer det inte att finnas några efterarvingar. Din makas barn är så kallade särkullbarn. Om din maka avlider före dig har hennes egna barn (bröstarvingar) åtminstone rätt att få ut sin laglott om de inte själva väljer att avstå till förmån för dig (3 kap 9 § ÄB). 

Hur skall ni gå tillväga för att du skall få ut så mycket som möjligt om din fru avlider? 

Testamente

Det absolut bästa, om så är er önskan, är att din maka upprättar ett testamente där hon uttrycker att du skall sitta i så kallat "orubbat bo", det vill säga ärva hennes kvarlåtenskap. Vad som skall observeras här dock är att hennes barn, eftersom det inte är era gemensamma barn, alltid har rätt till sin laglott vid hennes bortgång. Detta är ett skydd för bröstarvingar och de kan kräva laglottsjämkning av testamentet om det skulle inskränka deras rätt till sin laglott. En laglott är hälften av arvslotten. Eftersom din make har tre barn är arvslotten en tredjedel var, se 2 kap 1 § ÄB. Laglotten blir alltså en sjättedel var, se 7 kap 1 § ÄB. Det betyder att särkullsbarnen har rätt till en sjättedel var när deras mamma avlider. Det går bra att skriva ett gemensamt testamente, det kallas för inbördes testamente.

Äktenskapsförord 

Äktenskapsförord är ett inbördes avtal mellan dig och din hustru under äktenskapet. Det är ett sätt för makar att avtala om enskild egendom och giftorättsgods under ett bestående äktenskap (7 kap äktenskapsbalken) https://lagen.nu/1987:230. Med ett sådant avtal kan ni bestämma att egendom är er enskilda egendom. Detta ger dock inte dig ett starkare skydd vid din makas bortgång. Hennes bröstarvingar har fortfarande rätt att få ut sin laglott. 

Om du skulle vilja ärva all din frus kvarlåtenskap och är villig att låta hennes barn ta efterarv den dag du sedan avlider vore det bra att tala med hennes barn om detta. Särskullsbarn kan som ovan nämnt avstå sitt arv till förmån för efterlevande make och sedan få ut sin andel när du går bort. 

Det kan också vara aktuellt med inbördes gåva makar emellan, detta regleras i 8 kap äktenskapsbalken. Detta kan dock komma att angripas av din makas barn om ni inskränker deras rätt till att taga arv. 

Observera den s.k. stora basbeloppsregeln som återfinns i 3 kap 1 § ÄB. Regeln utgör ett skydd för den efterlevande maken och innebär att denna alltid, så långt tillgångarna räcker, ska få behålla egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp. I egendomen räknas det som make får ur den avlidnes kvarlåtenskap tillsammans med vad efterlevande make erhållit vid bodelning och eventuellt har i enskild egendom. Denna regel är tvingande och har företräde framför både testamente och särkullsbarns rätt att få ut sin lott. 

Vad händer om din maka går bort? 

Med stöd av vad som ovan angivits kommer din fru att ärva den kvarlåtenskap som du lämnar vid din bortgång. Makar ärver med försteg enligt 3 kap 1§ ÄB. Skulle det vara så att någon som är berättigad till arv efter dig i första eller andra arvsklassen (2 kap 1-2 §§ ÄB) fortfarande lever vid din bortgång kommer de att få ut sitt arv vid din hustrus bortgång, det så kallade efterarvet.  

Lycka till med familjeangelägenheterna och hoppas att du fick lite klarhet. 

Malin AndreassonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”