Arv i två led.

2021-04-25 i Arvsordning
FRÅGA
Min faster gick bort i mars. Hennes man gick bort förra veckan. Dom har inga barn. Min faster har två syskon varav en i livet och en död (min far). Tror inte det finns ett testamente. Vem ärver deras ägor och tillgångar?
SVAR

Hej och tack för att du valde Lawline med din fråga!

Frågan för oss in till ärvdabalken.

Arvsordningen följer av 2:a kapitlet ärvdabalken, som sätter som huvudregel att bröstarvingen är den som ärver först.

2:2§ ärvdabalken förklarar situationen när det inte finns några bröstarvingar. Då ska föräldrarna ärva. Om föräldrarna är avlidna, så intar syskonen i dess ställe. Om syskonet har avlidit intar avkomman till syskon ställningen som arvtagare.

Så applicerar man det till er situation så ska du som intagit din fars ställe samt din faster ärva 50% av tillgångarna var.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1606)
2021-05-10 Hur fördelas arvet efter min fasters död?
2021-05-07 Vad händer med arvet efter den först avlidne maken vid den efterlevande makens bortgång?
2021-05-04 Har kusiner arvsrätt enligt lag?
2021-05-02 Ärver min svärdotter mig?

Alla besvarade frågor (92149)