Arv hel- och halvsyskon

2016-03-10 i Arvsordning
FRÅGA
En man avlider och har ingen egen familj. Båda hans föräldrar är döda så arvet ska gå till hans syskon.Han har en helsyster och en halvsyster ( de har inte samma pappa) som båda är avlidna.Helsystern har ett barn (undertecknad) och halvsystern har tre barnHur ska arvet efter Hans fördelas?Tacksam för vägledningMed vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämplig lag är Ärvdabalken (1958:637) som du hittar HÄR.

Syskon hör till andra arvsklassen. Arvet tillfaller syskonen först om varken barn, barnbarn eller någon av föräldrarna till arvlåtaren är i livet. Så är fallet i er situation. Om ett syskon inte lever, tillfaller arvet syskonbarnen. Halvsyskon behandlas enligt reglerna om arv på samma sätt som helsyskon. Halvsyskon får del i den arvslott som skulle ha tillfallit den med arvlåtaren gemensamma föräldern enligt 2 kap 2 § 2-3stycket ärvdabalken.

Om arvlåtaren vid sin död är gift, tillfaller arvet i regel den efterlevande maken. Syskon samt syskonbarn har tillsammans med barn, barnbarn och föräldrar till arvlåtaren rätt till efterarv. Detta innebär att arvet efter den först avlidne maken fördelas först efter den efterlevande makens bortgång, 3 kap 2 § ärvdabalken. Detta verkar enligt frågan inte aktuellt i ert fall.

I ert fall innebär det att båda syskonen får dela på den lott som hade gått till mamman om denne varit vid livet, dvs 1/2 av arvet efter den avlidne. Det innebär att 1/4 av arvet var. Från pappans sida ärver bara den syster som är dotter till pappan. Den dottern (helsystern) ärver därför ytterligare 1/2. Det innebär att helsyster ärver 3/4-delar av arvet och halvsystern 1/4-delar av arvet.

Från helsysterns sida ärver sedan dennes barn (undertecknad) hela arvet, dvs 3/4-delar.

Från halvsysterns sida ska de tre barnen dela på 1/4 av det ursprungliga arvet.

Nedan har jag försökt skissa upp en bild över hur det ser ur:

Den avlidne. 1/1

Mamma. 1/2 - pappa 1/2

Dotter 1 tar halva mammans del. Dotter 2 (halvsyster) tar den andra halvan. Dvs 1/4-del var.

Pappans arv går direkt till dotter 1 då denne är den enda dottern till pappan. (2 kap. 2 § tredje stycket"Finns det halvsyskon efter arvlåtaren, tar de tillsammans med helsyskon eller deras avkomlingar del i lott, som skulle ha tillfallit deras förälder.") 1/4+1/2=3/4.

Dotter 1= 3/4

Dotter 2 (halvsyster) 1/4

Dotter 1 har ett barn, detta barn ärver hela dotter 1:s del, 3/4.

Dotter 2 har 3 barn som ska dela lika på den 1/4-delen som föll på dotter 2:s sida. Det innebär att den 1/4-delen ska delas upp i 3 lika stora delar som ska fördelas på de 3 barnen.

Jag hoppas att jag lyckades bringa klarhet i situationen. Finns det något som du tycker behöver göras tydligare i mitt svar går det bra att kontakta mig.

Mail: joakim.wahlgren@lawline.se

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1572)
2021-03-05 Vem ärver mig om mitt barn dött före mig?
2021-02-28 Kan man avtala om delar av arv i förväg?
2021-02-28 Hur säkerställer jag att endast barn och barnbarn ärver?
2021-02-28 Ärver halvsyskon?

Alla besvarade frågor (89925)