Arv för utomstående

2017-02-01 i Arvsordning
FRÅGA
En svägerska till min mor gick nyligen bort. Min mor har två syskon, vilka båda har barn . Svägerskan har varit änka i 10-talet år.Syskonens bror, dvs svägerskan bortgångne man fick inga barn. Svägerskan fick inga barn och har inga syskon och hennes föräldrar är döda. På hennes sida av släkten finns inga levande släktingar.Vem eller vilka ärver svägerskan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad jag förstår av din formulerade fråga gäller följande:
Din mor har två syskon, varav hennes bror (bortgången) har varit gift med hennes svägerska.

I första hand gäller att för att någon ska vara arvsberättigad krävs någon form av släktskapsband, alternativt testamente, för att detta ska gälla. Det finns dock ett undantag till denna regel som finns i Ärvdabalken 3:8, som föreskriver att om det endast finns arvsberättigade efter den ena maken, vid den sist avlidnes död (svägerskan), ska arvet gå till de som är arvsberättigade för den först avlidne (din mors bror). Detta innebär att, då er mors bror inte hade några barn, så ska hans föräldrar ärva.

Om det är så att inga föräldrar är i livet ska arvet tillkomma föräldrarnas barn, likadelat.

Hoppas svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus Anstrin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88448)