Arv efter svärföräldrar

2016-11-05 i Arvsordning
FRÅGA
Min väninna har en mamma som snart är nittio år. Vem ärver efter henne? Min väninna har en bror samt en bror som nyligen dött. Min väninna säger att den avlidne broderns fru har arvsrätt. Att deras barn har det känns logiskt. Men att frun ska ärva låter fel. Kan man skriva testamente och utesluta den avlidne broderns fru?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förutsatt att arvlåtaren inte är gift ska hennes kvarlåtenskap tillfalla hennes bröstarvingar (=hennes barn) enligt 2 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB). Av paragrafen följer även att varje barn ska få lika stor del av kvarlåtenskapen. I ett avlidet barns ställe träder barnbarn in och varje gren ska få lika lott. Arvlåtaren har vad jag förstår alltså tre barn varav ett är avlidet. Kvarlåtenskapen efter henne ska därmed tillfalla varje gren med 1/3 var. I den avlidne sonens ställe träder hans barn in som får dela lika av hans 1/3. Den avlidne sonens fru har ingen arvsrätt.

Om din väninnas mamma vill fördela kvarlåtenskapen på annat sätt kan hon förordna detta i ett testamente. Dock har som sagt den avlidne sonens fru ingen arvsrätt, så testamente behöver inte förordnas för att hon inte ska ärva. Bröstarvinge har dock alltid rätt till sin laglott vilket är hälften av arvslotten enligt 7 kap 1§ ÄB. Arvslotten är det en bröstarvinge skulle erhållit av kvarlåtenskapen om det inte funnits något testamente. Då en son är avliden blir dennes barn att se som bröstarvingar och även dem har alltså rätt att erhålla pappans laglott.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1547)
2021-01-14 Vem är en "aster"?
2021-01-14 Om min pappas senaste fru har arvsrätt efter min faster?
2021-01-10 Ärver min svägerska efter mig?
2021-01-06 Vem ärver mina morbröder?

Alla besvarade frågor (88084)