Arv efter morföräldrar

Hej! Jag har en fråga gällande arvsrätt. Jag undrar hur ett arv skulle delas efter mina morföräldrar. Min mamma är avliden och var det enda barnet så de närmaste anhöriga är jag och min bror. Ärver vi automatiskt deras kvarlåtenskap vid deras bortgång eller krävs det ett testamente? De har idag inte skrivit något testamente. Vi har en kusin till vår avlidna mamma som visat intresse för ev arv, kan hon kräva att få någon del? Mormor har några syskon kvar i livet, går de före oss barnbarn i arvsordningen? Tack på förhand Mvh / Martin

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga

Jag tolkar din fråga som att den gäller hur dina morföräldrars kvarlåtenskap ska fördelas efter att de båda avlidit, då din mor är avliden.

När det gäller arv fördelas det efter hur nära släktskap de efterlevande har till den avlidne, man delar in de efterlevande i arvsklasser (parentelprincipen). I den första arvsklassen finns den avlidnes barn (bröstarvingar), i den andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar, syskon eller syskons barn, samt i den tredje arvsklassen finns den avlidnes mor och farföräldrar samt deras barn.

Är inga bröstarvingar i livet träder deras barn in i deras ställe (enligt Istadarätten).

För att gå vidare till den andra arvsklassen krävs att den första klassen är helt utsläckt, alltså att inga barn eller barnbarn lever. De aktuella bestämmelserna i lag hittar du i ärvdabalken (ÄB) 2 kap. 1-3 §§ (https://lagen.nu/1958:637#K2)

Eftersom din avlidna mor var den enda bröstarvingen till dina morföräldrar kommer du och din bror träda in i hennes ställe och därmed ärva era morföräldrar. Enligt 2 kap. 4§ ÄB är det inga andra än de som ingår i de tre arvsklasserna som har rätt att taga arv vilket gör att er mors kusin inte har rätt till arv.

För att ni ska ärva era morföräldrar krävs inget testamente

Vänligen


Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”