Arv efter halvbror

Hej! min halvbror dog 2010, han har /hade ingen familj endast sina syskon och sin mamma i livet. vilken ärver efter honom?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

När det gäller turordning vid arv så gäller något som heter parantelprincipen. Detta innebär att släktingar indelas i olika arvsklasser. Det finns tre olika arvsklasser, den första klassen avser den avlidnes avkomlingar, den andra klassen föräldrar och föräldrars avkomlingar samt den sista klassen som avser mor- och farföräldrar och deras barn. Varje arvsklass måste vara tömd innan arvet går vidare till nästa arvsklass.

I ditt fall hade din halvbror inga avkomlingar (barn), således är den första arvsklassen tömd. I den andra arvklassen finns både du som är halvsyskon, hans helsyskon och hans mamma. I denna arvsklass fördelas arvet med lika delar till respektives förälders sida enligt 2 kap. 2 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1). Om någon av föräldrarna är avliden fördelas den delen mellan denna förälders avkomlingar enligt 2 stycket samma paragraf (https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1).

Eftersom du inte nämner något om en pappa i uppgifter utgår jag från att han är avliden. Du nämner inte heller huruvida detta är din pappa eller inte. Eftersom jag inte vet detta kommer jag ge två exempel på hur arvet kan fördelas.

Exempel 1

Förutsättningar: Din halvbror avlider. Han har sin mamma i livet, två helsyskon samt du som är halvsyskon. Hans pappa är avliden och var även din far.

Om det då finns en kvarlåtenskap (arv) på 1 miljon som ska fördelas så börjar vi med att dela detta arv i två och ger mamman 500 000 kr och den avlidna pappan 500 000 kr. Eftersom pappan är avliden kommer hans barn att träda i hans ställe. Det finns 3 barn i livet efter pappan (2 helsyskon plus du). Då kommer ni tre dela på dessa 500 000 kr och således få 166 666 kr var. Således kommer alla att ärva efter din halvbror.

Exempel 2

Förutsättningar: Din halvbror avlider. Han har sin mamma i livet, två helsyskon samt du som är halvsyskon. Hans pappa är avliden och denna pappa är inte din far utan ni delar gemensam mamma.

Om det då finns en kvarlåtenskap (arv) på 1 miljon som ska fördelas så delar vi även detta arv i två ger mamman 500 000 kr och den avlidna pappan 500 000 kr. Eftersom pappan är avliden kommer hans barn att träda i hans ställe. Det finns två barn efter pappan (två helsyskon). Dessa två kommer då dela på arvet och således få 250 000 kr var. Således kommer alla utom du ärva eftersom du inte har någon släktskap till den avlidne pappan.

Sammanfattning:

För att halvsyskon ska få ärva krävs det att den förälder som den delar med den avlidne även ska vara avliden. Detta kan ses som krångligt men enligt exemplen ovan handlar det för både helsyskon och halvsyskon att föräldern som är arvsberättigad ska vara avliden. Då kommer dessa träda in i deras ställe och således erhålla arv.

För dig gäller det dessutom att den föräldern som är avliden ska också vara den som du delar med ditt halvsyskon för annars har du inget släktskap med denne och kan inte träda i dennes ställning.

Notera att denna ordning kan ändras om det finns ett testamente efter den avlidne. Om den avlidne har testamenterat egendom till dig blir du då berättigad till en del av arvet även om du inte är arvsberättigad enligt lagen.

Hoppas detta gav klarhet!

Med vänliga hälsningar

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”