FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning25/04/2014

Arv efter halvbror

Min halvbror har avlidit. Han var ogift utan barn, alla föräldrar är döda och det fanns inget testamente. Det är bara jag samt en bror till hans pappa som är i livet. Hur ser arvsfördelningen ut?

Lawline svarar

Hej!

Eftersom din halvbror inte har några bröstarvingar tilldelas arvet först föräldrarna, 2. kap 2 § ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K2P2S1. Då föräldrarna är döda ärver istället föräldrarnas bröstarvingar föräldrarnas arvslott. Du ärver alltså hela arvet, under förutsättning att det inte finns andra bröstarvingar till föräldrarna. Det här står beskrivet i nämnda paragrafs tredje stycke andra mening. 

Den avlidnes farbror ärver ingenting, det är först när det saknas både bröstarvingar, syskon samt att föräldrar och far- och morföräldrar är avlidna som farbröder och dylikt ärver den avlidne, 2 kap. 3 § ärvdabalken.

Med vänliga hälsningar,

Sarah SaajakariRådgivare