Arv efter förälder med utländsk nationalitet

Hej,

Min pappa är österrikare och jag undrar vad som gäller för arv om han skulle gå bort. Jag har tre halvsystrar som har en annan mamma än jag. Mina tre halvsystrar och deras mamma är österrikiska medborgare och min mamma är svensk medborgare. Äger jag som utom-äktenskapligt barn samma arvsrätt som mina halvsystrar och hur ser arvsordningen ut? Kommer jag att ärva 25 % direkt och min pappas respektive 75 %. Gäller detta samtliga tillångar, kapital så som fastigheter mm?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. Eftersom att både Sverige och Österrike är med i EU finns det gemensamma regler som reglerar en sådan situation. Det framgår inte helt klart av din fråga om din pappa i nuläget bor i Österrike eller i Sverige så jag ska bevara frågan utifrån båda scenariona.

Tillämplig lag på arvet

EU:s successionsförordning reglerar vilket lands lag som ska tillämpas på arv när det är mer än ett EU-land inblandat, förordningen kan du se här. Huvudregeln är att lagen i det land som den avlidne hade sin hemvist vid sin död ska tillämpas på arvet (art. 21). Om din pappa bor i Sverige vid sin död ska svensk lag tillämpas på arvet och om han bor i Österrike ska alltså österrikisk lag tillämpas på arvet. En person har också rätt att välja att lagen i det land där hen är medborgare ska tillämpas på arvet (art. 22). Även om din pappa skulle bo i Sverige vid sin död har han rätt att välja att österrikisk lag ska tillämpas på arvet eftersom att han är österrikisk medborgare. Ett sådant lagval kan ske genom att man skriver det i sitt testamente.

Svensk lag

Om svensk lag skulle vara tillämpligt på arvet är det ärvdabalkens regler som styr arvet. Se den lagen här. Enligt svensk rätt är det i första hand en persons bröstarvingar (barn) som ärver och alla bröstarvingar har lika stor rätt till arv (2 kap. 1 §). Du och dina halvsystrar har alltså samma arvsrätt efter er pappa. Om din pappa är gift när han går bort har även hans fru rätt till arv. Frun ärver den del som egentligen skulle gått till bröstarvingarna, om dessa bröstarvingar är deras gemensamma barn. Om din pappa är gift med dina halvsystrars mamma har hon alltså rätt att ärva ¾ av arvet och du som särkullbarn har rätt att få ut din ¼ direkt. Du har också rätt att avstå din del till förmån för frun och har då efterarvsrätt när frun dör (3 kap. 1 och 2 §§). Om det skulle vara så att det är din mamma som din pappa är gift med vid hans bortgång så ärver din mamma din del av arvet medan dina halvsystrar har rätt att få ut sin del av arvet.

Arvet omfattar hela din pappas kvarlåtenskap, oavsett vad det är för typ av tillgång.

Österrikisk lag

Om det istället är så att det är österrikisk lag som ska tillämpas på arvet är det den österrikiska arvsrätten som reglerar hur arvet ska fördelas. Även i Österrike ärver den avlidnes barn och fru. Hur österrikisk lag ser ut närmare kan jag tyvärr inte svara på.

Sammanfattning

Hur arvet regleras beror på vilket lands lag som är tillämplig. Oavsett om det är svensk eller österrikisk lag som kommer att reglera arvet har du samma arvsrätt efter din pappa som dina halvsystrar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”