Arv efter farbror - arsklasser och istadarätt

Hej

Min farbror har gått bort. Han hade 2 bröder och 2 systrar . Kvar finns 2 systrar och 6 syskonbarn till hans avlidna bröder. Vem ärver arv efter min farbror.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

För att bestämma vilka som ska ärva i vilken ordning när inget testamente finns används så kallade arvsklasser. Den första arvsklassen, som alltså ärver i första hand, är barn till den avlidne (bröstarvingar) enligt 2 kap. 1 § ÄB. I andra stycket av samma bestämmelse fastställs den så kallade istadarätten, som innebär att barn till en avliden ärver i dennes ställe. I 2 kap. 2 § ÄB fastställs nästa arvsklass, nämligen föräldrar och i andra hand syskon.

I ditt fall kan vi alltså konstatera att din farbrors kvarlåtenskap kommer delas i fyra lika stora delar för var och en av hans barn, om vi antar att hans föräldrar inte längre är i livet. Eftersom hans två söner är avlidna kommer deras barn att få ärva i deras ställe, och då kommer deras fjärdedel delas lika mellan deras barn. Du kommer alltså ärva en fjärdedel av kvarlåtenskapen dividerat med antalet barn i din syskonskara inklusive dig.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo