Arv efter avlidet barn

2015-09-16 i Arvsordning
FRÅGA
Hej. Jag undrar om hur turordningen är om ett av mina barn dör. Den ene är under 18 år och den andra är över 18 år.De bor fortfarande hemma och är utan några pojk eller flickvänner och de har inga barn. De har båda lite pengar på banken efter ett arv av sin morfar, och den som är under 18 år är ställd under överförmyndarnämnden gällande de pengarna.Vem ärver dem enligt lagen? Hur ser arvsrätten ut? Skall det även göras bouppteckning för dem?
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Bouppteckningsskyldighet omfattar även barn. Ibland kan det räcka med en dödsboanmälan.

Enligt 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) är närmaste arvingar arvlåtarens avkomlingar. Finns det inga barn till arvlåtaren, som det inte gör i detta fall, ärver istället den avlidnes föräldrar kvarlåtenskapen med hälften var enligt 2 kap. 2 § ÄB.

Vänligen

Hanna Skoglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1526)
2020-11-29 Ärver syskonbarn arvlåtaren eller allmänna arvsfonden?
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?
2020-11-26 Fördelning av arv
2020-11-26 Vem ärver vid efterarv?

Alla besvarade frågor (86656)