Arv efter avliden faster - den legala arvsordningen

Hej,

Jag har en fråga ang arvsordningen.

Min Faster har gått bort, hon hade inga bara och det finns inget testamente.

Min Fasters bror (min far) är avliden.

Min faster hadde dock 3 halvsyskon varav 2 är avlidna. De har haft samma Pappa (min Farfar) dock olika mödrar.

Är det så att mina s.k. halvkusiner, 3 stycken ( min Fasters halvbrorsbarn) kan ärva min Faster eller är det så att det går i nedstigande led till mig som brorsbarn till min Faster?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom din faster varken hade barn eller testamente blir det arvingar i andra arvsklassen som aktualiseras, vilket är föräldrar och deras avkomlingar (dvs syskon och syskonbarn). Jag utgår ifrån att din faster inte var gift, i sådant fall ärver hennes efterlevande make/make hela kvarlåtenskapen i enlighet med 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB).

Reglerna om andra arvsklassen finns i 2 kap. 2 § ÄB. På grund av sättet frågan är ställd på utgår jag ifrån att båda din fasters föräldrar (din farfar och farmor) är avlidna, i annat fall ärver de hela kvarlåtenskapen. Är en förälder död, ärver dennes barn, dvs den avlidnes syskon, denna förälderns lott (del). I ett avlidet syskons ställe träder dennes barn in.

Detta innebär alltså, att din fasters mors barn ärver hennes lott. Din fasters mor hade bara ett barn (bortsett från den avlidne, din faster), din far, som är avliden, vilket innebär att du träder in som enda arvinge efter din fasters mor, din farmor. Hälften av kvarlåtenskapen från din faster hamnar alltså hos dig genom din farmor.

När det gäller att fördela arvet efter din farfar, din fasters far, blir det lite mer komplicerat. I hans ställe träder hans barn in. Med din fasters tre halvsyskon och din far hade din farfar fyra barn. Detta innebär att hans lott tillfaller hans barn, som då får en åttondel av kvarlåtenskapen (hälften delat på fyra) var. Det halvsyskonet som är vid liv får alltså en åttondel. I de avlidnes halvsyskonens ställe träder deras barn, dvs dina halvkusiner, in. Dina halvkusiner ärver alltså sina avlidna föräldrar.

I slutändan får du ett (beroende på kvarlåtenskapens storlek) troligtvis mycket större arv än dina halvkusiner i och med att du ärver hela den del som skulle tillfallet din farmor om hon var i livet, vilket är hälften av den totala kvarlåtenskapen från din faster, plus en åttondel från din fasters far, din farfar, som skulle tillfallit din far om han var i livet. Du får alltså hälften plus en åttondel av den totala kvarlåtenskapen från din faster.

Hoppas har du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo