Arv då efterlämnar maka och barn

Efter makes död. Sitter frun säker i huset när det finns vuxna barn?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Då din fråga rör arv finns regler om det att hitta i ärvdabalken, ÄB, som du hittar här.


Då en make avlider ärver den efterlevande maken, ÄB 3:1. Make ärver även före gemensamma barn.


Om era barn däremot är så kallade särkullsbarn dvs. barn till endast en av er, gäller att särkullsbarnen har rätt att direkt få ut sitt arv, ÄB 3:1. Ett undantag till detta är den så kallade basbeloppsregeln som blir aktuell om den efterlevande maken när denne summerar det som den fått i bodelning och arv är mindre än fyra prisbasbelopp, vilket 2016 motsvarar 177200:-, denna regel gäller så långt tillgångarna räcker, ÄB 3:1. För att frun trots särkullsbarnens arvsrätt ska få ärva kan man dessutom skriva ett testamente, dock har särkullsbarnen ändå rätt att få ut sin så kallade laglott direkt, vilket är hälften av det barnet utan testamente hade haft rätt att ärva. Alltså tex. om det finns två särkullsbarn på den avlidnes sida har dessa rätt att ärva en fjärdedel av kvarlåtenskapen var till skillnad från vad som skulle varit fallet utan testamente då de skulle ärvt hälften var av kvarlåtenskapen. För att barnet ska få ut sin laglott krävs dessutom att barnet begär jämkning av testamentet och är alltså inget som sker automatiskt, ÄB 7:3.


Särkullsbarnen kan även använda sig av ett så kallat arvsavstående till förmån för efterlevande make och särkullsbarnen får då ut sitt arv efter den först avlidne maken när den efterlevande maken går bort, ÄB 3:9. Om arvsavstående till förmån för efterlevande sker ärver efterlevande maka med fri förfoganderätt vilket innebär att man får förfoga över egendomen under sin livstid men inte testamentera bort egendomen eller ge bort egendomen i gåva, ÄB 3:3.


Vem som ärver beror alltså på om de barn som finns är gemensamma eller så kallade särkullsbarn. Om barnen är gemensamma ärver frun hela kvarlåtenskapen medan om barnen är särkullsbarn på den först avlidne makens sida har de rätt att få ut sitt arv direkt, alternativt om det finns testamente kan de begära jämkning av det och har då rätt att få ut sin laglott.


Hoppas att detta gav svar på din fråga!


MVH

Lisa AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”