Arv av fast egendom utomlands

2017-06-09 i Arvsordning
FRÅGA
Jag har köpt ett sommarhus i Spanien. Jag står som ensam ägare på kontraktet. Har 2 barn och frun och ett barn från tidigare äktenskap, alla är vi inskrivna i Sverige. Frågorna är:1. Gäller svensk arvslagen även för egendom utomlands ? 2. finns det inga konflikter mellan spansk och svensk arvslag?2. om jag går bort hur går arvet till
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att lagen i det land där den avlidne hade sin hemvist vid sin död ska tillämpas på frågor om arv. (Arvsförordningen artikel 21.1). Från denna huvudregel finns ett antal undantag, om den avlidne till exempel har uppenbart närmare anknytning till en annan stat. Ett annat undantag är om spansk lag innehåller särskilda arvsregler gällande fastigheten, såsom fideikommiss. Då ska spansk lag tillämpas. (Arvsförordningen artikel 30)

Annars är alltså utgångspunkten att ditt arv kommer att bestämmas enligt svensk lag om det är där du har hemvist när du avlider. Enligt svensk rätt gäller som huvudregel att kvarlåtenskapen tillfaller din efterlevande make (Ärvdabalken 3:1). Era gemensamma barn ärver först efter dig när din efterlevande make gått bort. Du nämner dock att du har ett särkullbarn. Det barnet ärver då hälften av din kvarlåtenskap direkt när du går bort, om denne inte avstår från den rätten till förmån för din efterlevande make (Ärvdabalken 3:9). Särkullbarnet kommer i så fall att ärva efter dig först när din efterlevande make går bort. (Ärvdabalken 3:2)

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1707)
2022-01-11 Hur fördelas arv mellan syskon och halvsyskon?
2021-12-30 Syskonbarnbarns arvsrätt
2021-12-30 Tillhör make/maka den legala arvsordningen?
2021-12-26 Ärver man föräldrars syskon?

Alla besvarade frågor (98466)