Arv av bostadsrätt tillhörande förälder - sker detta automatiskt?

Hej!

Jag undrar om det stämmer att jag, som är enda barnet, automatiskt får ärva min ensamstående fars bostadsrätt, när han har gått bort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det du beskriver kan sägas stämma i teorin men inte alltid i praktiken. Som enda barn har du automatiskt rätt att ärva din fars kvarlåtenskap, vilket framgår av 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Om din pappa emellertid har bestämt att kvarlåtenskapen ska fördelas på annat sätt genom testamente så är detta gällande, under förutsättning att testamentet inte inkräktar på din laglott (i ditt fall utgörs laglotten av hälften av din fars kvarlåtenskap). Om din pappa till exempel skulle ha testamenterat bostadsrätten till någon annan, och om värdet på denna motsvarar mindre än hälften av hans totala kvarlåtenskap, så ärver du således inte automatiskt bostadsrätten.

Om situationen skulle vara sådan att din pappa har skulder, t.ex. i form av lån med säkerhet i bostadsrätten, har vidare fordringsägarna rätt att få betalt ur kvarlåtenskapen innan arvsskiftet kan utföras. Beroende på förhållandet mellan din pappas tillgångar och skulder kan det alltså bli så att du inte ärver bostadsrätten, utan denna kanske måste säljas för att skulder ska kunna betalas av. Detta framgår av 21 kap. ÄB.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att du har rätt att ärva din fars kvarlåtenskap, vari bostadsrätten ingår. Denna egendom kan dock antingen ha testamenterats bort, eller så kan den behövas för att täcka eventuella skulder innan arvsskifte kan bli aktuellt. Du går därför inte att säga att du "automatiskt" ärver just bostadsrätten, men däremot så erhåller du den i arv om det är möjligt i enlighet med vad som ovan sagts.

Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar får du gärna återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo