Arv av andel i lägenhet

2017-01-31 i Arvsordning
FRÅGA
Är med på en 4e del av svärmors hsb lägenhet enligt hennes testamente.min svåger som också är med har dött vart tar hans del vägen?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Jag tolkar det du skriver som att din svärmor avled först, att din svåger avlidit därefter och att han tagit del av sin testamenterade rätt till en andel av fastigheten. Detta innebär att vid din svågers död utgör fasigheten en del av hans egendom och ingår således i hans dödsbo enligt sedvanliga arvsrättsliga regler. Saknas ett testamente upprättat av din svåger kommer därför fastigheten att tillfalla i första hand hans bröstarvingar eller maka som är i livet, se 2 kap 1§ respektive 3 kap 1§ Ärvdabalk, ÄB, som kommer samäga fastigheten med er andra. Återfinns ett testamente av din svåger som reglerar andelen i fastigheten äger detta som regel företräde.

Om du istället menar att din svåger avlidit före din svärmor blir situationen annorlunda. Huvudregeln är nämligen att ett testamente enbart kan skrivas till förmån för den som är i livet vid testatorns död. Har testamentstagare, din svåger, avlidit före testator, din svärmor, får din svågers avkomlingar träda in i testamentstagarens ställe under förutsättning att avkomlingarna också är arvsberättigade efter testatorn, se 11 kap 6§ ÄB. Är avkomlingarna inte berättigad till arv förfaller denna del av testamentet. En tolkning av testamentet får då vidtas i enlighet med 11 kap 1§ ÄB för att utläsa testatorn egna vilja.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1553)
2021-01-27 Hur ärver helsyskon och halvsyskon när föräldrarna är avlidna?
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption

Alla besvarade frågor (88531)