Arrendeavtalets ställning mot ny fastighetsägare.

2017-06-15 i Arrende
FRÅGA
VAD ÄR AVGÖRANDE FÖR ATT ETT ARRENDE ELLER HYRESAVTAL SKA HÅLLA JURIDISKT ÄVEN OM MARKEN/OBJEKTET BYTER ÄGARE?Jag arrenderar/hyr en liten bit mark ca 500 kvm på en jordbruksfastighet. Jag odlar grönsaker där. På marken står en ekonomibyggnad på ca 70 kvm som överlåtits till mig av markägaren som jag använder som ateljé. Vi har skrivit ett avtal om arrende på marken på 50 år och överlåtelse av byggnaden med hjälp av mallar hittade på nätet, men jag vill att en jurist kollar och korrigerar om det behövs, så att det inte finns risk för att jag kan bli uppsagd eller förlora byggnaden som jag renoverat, om ägaren till jordbruksfastigheten säljer gården. Vi har använt mallar för ”Avtal om arrende av mark och byggnader” och Överlåtelseavtal för byggnad på ofri grund”.Vad är avgörande för att ett avtal inte ska kunna ändras eller brytas av en ny ägare till gården? Finns det några riktlinjer ni kan ge mig innan jag anlitar en jurist?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett arrende kan bli gällande mot ny ägare av fastigheten på ett antal olika sätt. Det kan ske genom ett förbehåll av säljaren i köpeavtalet, inskrivning i fastighetsregistret, skriftligt avtal + tillträde eller i annat fall att köparen av fastigheten är i ond tro om arrendeupplåtelsen (se jordabalken 7 kap. 11-14 §). I ditt fall låter det som att arrendeavtalet är upprättat skriftligt, så det ska gälla med oförändrade villkor mot en ny fastighetsägare om fastigheten skulle komma att överlåtas.

Angående ekonomibyggnaden utgår jag från att den utgör fastighetstillbehör enligt jordabalken 2 kap. 1 §. Byggnaden är då en del av fastigheten och kan inte, med verkan mot eventuella nya ägare, överlåtas särskilt (jordabalken 2 kap. 7 §). Jag skulle därför, utifrån det du beskriver, rekommendera någon slags hyra eller arrende även för ekonomibyggnaden för att uppnå skydd mot nya ägare.

Jag hoppas att svaret är till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (227)
2022-01-16 Hur säga upp bostadsarrende som jordägare?
2021-11-08 Vad händer med arrendeavtal som inte sagts upp?
2021-11-04 Är jag tvungen att riva huset vid uppsagt arrende?
2021-10-31 Finns det någon skillnad på arrenderad mark/tomt?

Alla besvarade frågor (98495)