Årlig omprövning av förvaltarskap

2019-04-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej om man har förvaltarskap, omprövas det något varje år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förvaltarskap regleras i 11 kap 7 § Föräldrabalken.

Enligt 5 § Förmyndarskapsförordningen ska överförmyndaren årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. Samma lagrum stadgar även att om överförmyndaren får reda på att förvaltarskap antingen behövs eller inte längre behövs, skall överförmyndaren hos rätten ansöka om anordnande eller upphörande av ställföreträdarskapet. Det innebär alltså att en prövning kan komma att bli aktuell tidigare än efter ett år om överförmyndaren anser att det finns skäl för prövning.

Svaret på din fråga är alltså att förvaltarskap omprövas regelmässigt varje år för att se om det ska upphöra, fortsätta eller övergå till ett godmanskap.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1003)
2019-09-23 Var hittar man domslut?
2019-09-22 Vad händer med min änkepension om jag gifter mig?
2019-09-20 Bör jag ändra min folkbokföringsadress när jag inte bor kvar i fastigheten längre?
2019-09-16 Om någon är folkbokförd på fel adress kan detta anmälas till Skatteverket

Alla besvarade frågor (73015)