FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt01/04/2019

Årlig omprövning av förvaltarskap

Hej om man har förvaltarskap, omprövas det något varje år?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förvaltarskap regleras i 11 kap 7 § Föräldrabalken.

Enligt 5 § Förmyndarskapsförordningen ska överförmyndaren årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. Samma lagrum stadgar även att om överförmyndaren får reda på att förvaltarskap antingen behövs eller inte längre behövs, skall överförmyndaren hos rätten ansöka om anordnande eller upphörande av ställföreträdarskapet. Det innebär alltså att en prövning kan komma att bli aktuell tidigare än efter ett år om överförmyndaren anser att det finns skäl för prövning.

Svaret på din fråga är alltså att förvaltarskap omprövas regelmässigt varje år för att se om det ska upphöra, fortsätta eller övergå till ett godmanskap.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo