Ärekränkningsbrott - Förtal/förolämpning

FRÅGA
Får man kalla ordföranden i en BRF-förening för diktator?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige gäller en stark yttrandefrihet och en person ska kunna uttrycka sina tankar och åsikter fritt. När det kommer till nedlåtande uttalanden om andra finns det vissa begränsningar i brottsbalken, nämligen förtal och förolämpning.

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter. Uppgiften skall vara av nedsättande beskaffenhet. För att det ska bli fråga om förtal räcker det inte med ett "värdeomdöme", så som att någon beter sig som en diktator. Skulle ni emellertid utpeka personen som t.ex. brottslig kan det bli fråga om förtal. (se 5 kap. 1 § brottsbalken)

Den som smädar annan genom kränkande tillmäle eller beskyllning eller genom annat skymfligt beteende mot honom, dömes för förolämpning. Exempel på när någon dömts för förtal hittar man i NJA 1989 s. 374 där HD ansåg att kalla någon för "jävla svartskalle" utgjorde förolämpning. Att kalla någon för diktator bör endast anses falla under bestämmelsen om det sker i en mycket nedvärderande kontext och i undantagsfall. (se 5 kap. 3 § brottsbalken)

Mitt råd är emellertid att avhålla sig från att kalla ordföranden för diktator och istället försöka lösa eventuella motsättningar och skiljaktigheter på fredlig väg.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1024)
2020-09-21 Hur anmäler man någon för förtal?
2020-09-21 Vad innebär brottet förtal?
2020-09-20 Begår man ett brott när man sprider falska rykten om en person?
2020-09-15 Är det förtal att berätta för andra att någon har HIV-sjukdom?

Alla besvarade frågor (84211)