Ärekränkning

FRÅGA
Om mitt ex skriver till min nuvarande partner och avslöjar intima detaljer såsom sexuell läggning eller fantasier, och samtidigt hävdar att jag misshandlat henne och andra, skulle det betäcknas som förtal? Och i samma konversation frågar min nuvarande partner om vart jag jobbar och vilket hotel och rumsnummer jag har, räknas det i sin tur som hot eller trackasserier av något slag?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

I din fråga framgår det att en tidigare partner har vänt sig till din nuvarande med påståenden som gäller dig samt frågor bl.a. om var du befinner dig. Då jag inte kan bedöma innehållet i konversationen/konversationerna och inte har information om hur många gånger som personen i fråga har vänts sig till din nuvarande partner, är det svårt att ta ställning till rubriceringen för ett eventuellt begånget brott. Jag kommer därför sammanfatta olika rubriceringar som kan vara av relevans. Efter dessa rubriker hittar du mer om hur du kan gå vidare med din fråga.

Förtal

För att det ska vara fråga om förtal måste någon ha pekat ut en annan person såsom “brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt” eller annars har lämnat uppgift som är “ägnad att utsätta denne för andras missaktning” (5 kap. 1 § första stycket Brottsbalken). Det är dock inte att se som förtal om den som uttalat sig var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han kan visa antingen att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket Brottsbalken).

Det förutsätts att den nedsättande uppgiften lämnas och att det sker till någon annan än “den beskyllde”, t.ex. din nuvarande partner i din situation.

Det krävs att beskyllningen har varit “ägnad att utsätta dig för andra människors missaktning”. Uttrycket “ägnat att” innebär att den uppgift som lämnas typiskt sett ska utsätta den beskyllde för andras missaktning, men det behöver inte bevisas att personen faktiskt har blivit utsatt för missaktning.

Uppgiften som lämnats ska vidare vara nedsättande och i denna bedömning ska innehållet vara av sådan art att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning.

Om du gör en brottsanmälan så bör du vara medveten om att huvudregeln är att åklagare inte får väcka åtal om förtal, utan initiativet till åtal kan istället ligga hos dig i detta fall (5 kap. 5 § första stycket Brottsbalken). Trots detta får åklagaren väcka åtal om du är under 18 år eller att du gjort en brottsanmälan, och åtal ska anses vara påkallat från “allmän synpunkt”.

Förolämpning

5 kap. 3 § Brottsbalken

En förolämpning skall vara ägnad att såra någon samt att meddelandet lämnas direkt till den person som detta riktas till vilket kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt.

Förolämpning enligt 3 § är ett s.k. målsägandebrott vilket innebär att endast den kränkte kan väcka åtal.

Ofredande

4 kap. 7 § Brottsbalken

Lagbestämmelsen gällande ofredanden lyder: ”Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år”.

För att en gärning ska innebära ofredande genom hänsynslöst beteende krävs att den kan anses utgöra en kännbar fridskräkning. Bedömningen utgörs av hur gemene man skulle uppfatta situationen. Av tidigare domar kan man utläsa att samtal vid upprepade tillfällen under nattetid och telefonförföljelse dagtid har ansetts som ofredande. Ovälkommen uppvaktning vid flertals tillfällen genom vykort har också bedömts som ofredande.

Rekommendation

Det är enklare att nå en fällande dom om det finns en dokumenterad bevisning, t.ex. vittnen som kan åberopas.

Om du driver målet själv och förlorar riskerar du vidare att behöva stå för både din egen och kollegans rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker få mer juridisk hjälp, exempelvis genom du tar kontakt med Lawlines telefonrådgivning och du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1237)
2021-07-31 Är det olagligt att kalla någon för hora?
2021-07-31 Förtal och rättsprocessen bakom
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?

Alla besvarade frågor (94606)