Ärekränkning

FRÅGA
Hej! Jag undrar när ett beteende går över gränsen och blir kränkande?Jag bor ihop med min sambo och hennes två barn, hennes ex beter sig som om att han har rätt till full insyn i våra privatliv.Nu senast skickade han sms och frågade rakt ut om hon var gravid. Vi svarade att vi inte tyckte att han hade med den saken att göra.Frågan är om han fortsätter att tjata om det, är det kränkande? Är det ett lagbrott?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Regler om ärekränkningsbrott finns i Brottsbalken (BrB) kapitel 5 vilket du hittar här: 1962:700 och det handlar om förtal och förolämpning.

Förtal

Enligt BrB 5 kap. 1 § innebär ett förtalsbrott att någon utpekar en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att en person lämnar uppgifter för att utsätta en annan person för andras missaktning. Det spelar ingen roll om det som sägs är sant eller inte, men det krävs att det är av allvarligare art som ex. att utpeka någon som alkoholist, nazist, otrogen eller att peka ut föräldrar som grovt försumliga (slarviga) i vårdnaden av sina barn. Det handlar alltså om angrepp som används för att skada någons rykte och det krävs att dessa uppgifter lämnas till en annan person än den som förtalas och det kan ske genom både tal och skrift. Om din sambos ex skulle tala illa om din sambo eller hitta på saker om henne och berätta det för andra så kan det vara förtalsbrott. Det är inte förtalsbrott om det sägs direkt till din sambo.

Förolämpning

Enligt BrB 5 kap. 3 § innebär ett förolämpningsbrott att någon uttalar sig direkt till den berörda personen för att såra genom att använda kränkande skällsord och skymford eller beskylla annan för att ex. uppträda som en nazist eller rasist. Det kan också ske genom det som i lagen heter ”annat skymfligt beteende”, vilket ex. kan vara en spark i baken eller att spotta på någon. Dessa handlingar kan dock istället utgöra brotten ofredande eller misshandel beroende på i vilket sammanhang de används.

Om skymford upprepas tillräckligt många gånger kan det bedömas som ett hänsynslöst beteende och då istället utgöra brottet ofredande enl. BrB 4 kap. 7 §.

Att din sambos ex frågar om hon är gravid är som utgångspunkt inte en förolämpning. Däremot om din sambos ex har använt skällsord eller andra kränkande uttalanden som de exempel jag givit ovan för att såra din sambo så kan detta utgöra förolämpning enligt lagen.

Har ni fler frågor så är ni välkomna att kontakta oss igen!

Hoppas att mitt svar varit till hjälp!

Mvh

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93110)