FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 23/08/2020

Arbetsvägra för säkerhetsrisk

Hej.

Jag är yrkeschaufför och undrar en sak gällande arbetsvägran. Har jag rätt att arbetsvägra pga att våra fimrabilar är missköta?

Tex jag har skrivit två rapporter och en kollega har skrivit en rapport, totalt är vi 3 som har sagt till om att vidrutan på en av våra bilar är så blästrad att man inte ser nånting såfort solen tittar fram så den behöver bytas, men arbetsgivaren byter inte rutan av anledning att försäkringbolaget inte ersätter om de inte är ett stenskott för att blästring är normalt slitasch,

har jag rätt att vägra köra (arbetsvägra? då jag anser att jag inte kan framföra fordonet på ett säkert sätt, att jag anser att bilen är en trafikfara?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om din fråga finns i arbetsmiljölagen och medbestämmandelagen (MBL) och det är hit jag hänvisar mina svar. Jag kommer börja med att gå igenom arbetsmiljölagen för att sedan även kommentera MBL.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen finns till för att skydda mot olycksfall i arbetet (1 kap. 1 § arbetsmiljölagen). Här föreskrivs då att maskiner, redskap och andra tekniska anordningar ska ge betryggande säkerhet mot olycksfall (2 kap. 3 § arbetsmiljölagen). Det föreskrivs sedermera att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som är möjliga för att undvika olycksfall (3 kap. 2 § arbetsmiljölagen). Det är alltså mycket möjligt att din arbetsgivare bryter mot arbetsmiljölagen om den vägrar att laga vindrutan. Det är dock svårt för mig att veta hur allvarlig blästringen är och jag kan därför inte uttala mig säkert om det faktiskt bryter mot arbetsmiljölagen.

Det är Arbetsmiljöverket som utövar tillsyn över att arbetsmiljölagen följs (7 kap. 1 § arbetsmiljölagen). Arbetsmiljöverket kan ålägga din arbetsgivare att byta vindrutorna och förena detta med vite (böter) om det inte görs. Arbetsmiljöverket kan också förbjuda bilarna från att användas helt och hållet (7 kap. 7 § arbetsmiljölagen). För att detta ska göras måste ju dock Arbetsmiljöverket fatta ett sådant beslut. Du kan kontakta/tipsa Arbetsmiljöverket här.

Den viktigaste bestämmelsen är dock att: om du anser att det är fara för ditt liv eller hälsa är du inte skyldig att utföra arbetet och du är inte heller skyldig att ersätta den ekonomiska skada som uppkommit på grund av din arbetsvägran (3 kap. 4 § arbetsmiljölagen). Om din arbetsgivare inte håller med dig och istället påstår att det inte är fara för liv eller hälsa kommer det bli en bedömningsfråga om du har fog för din åsikt. Här lägger domstolen stor vikt på vad myndigheter anser. Om till exempel arbetsmiljöverket å enda sidan har godkänt bilarna är risken stor att din arbetsgivare får rätt. Om arbetsmiljöverket inte godkänner bilarna är det å andra sidan stor chans att du har fog för din åsikt och därmed kan arbetsvägra. Jag rekommenderar dig därför återigen att ta kontakt med arbetsmiljöverket. Då Covid-19 pandemin just nu råder kan det dock ta lite längre tid att komma i kontakt med arbetsmiljöverket.

Medbestämmandelagen (MBL)

Gällande din fråga om att arbetsvägran så finns det en möjlighet i MBL. Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal och det uppkommer tvist om din arbetsskyldighet så gäller alltid fackets ståndpunkt fram till att en domstol har beslutat i frågan om det är fråga om en säkerhetsrisk. Ett sådant tolkningsföreträde läggs dock under skadeståndsansvar för facket. Det vill säga att om det visar sig att facket hade fel och du faktiskt var arbetsskyldig, så blir facket skadeståndsskyldigt gentemot din arbetsgivare (34 § MBL). För att veta få reda på hur facket ställer sig i frågan rekommenderar jag dig därför att vända dig till dem.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och att din situation löser sig på ett bra sätt!

Vill du ha ytterligare rådgivning kan du kontakta vår juristbyrå genom att boka tid här eller kontakta oss via telefon.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?