Arbetstillstånd skall beviljas innan inresan till Sverige

2017-02-12 i Migrationsrätt
FRÅGA
Får en kvinna som ansökt om arbetstillstånd i Sverige besöka Sverige under tiden som ansökan behandlas?Kvinnan är amerikansk medborgare så hon kan besöka Sverige som turist 90 dagar. Beskedet jag har fått är väldigt oklart.Ja, hon får besöka Sverige som vanligt men hon får inte befinna sig i Sverige vid beslutstillfället.Betyder det att det är upp till handläggaren på migrationsverket vad som sker om hon är här? Handläggare kan antingen avslå hennes ansökan med hänvisning till att hon är i Sverige eller istället säga till henne att lämna landet innan beslutet ska tas. Är det så godtyckligt eller vad gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppehållsfrågor m.m. för utländska personer i Sverige regleras i utlänningslagen (UtlL).

Enligt huvudregeln får en utlänning inte vara i Sverige innan denne har fått sitt arbetstillstånd, 6 kap. 4 § UtlL. Sökandet måste alltså ha sitt arbetstillstånd beviljat innan inresan till Sverige.

Det finns dock ett antal olika undantag till denna huvudregel:

Sökanden är flykting eller annan skyddsbehövande. Uppehållstillstånd beviljas p.g.a. synnerligen ömmande omständigheter (tillämpas restriktivt). Ansökan avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning.Uppehållstillstånd beviljas p.g.a. brottsundersökning eller dylikt. Sökanden har en stark anknytning till en person bosatt i Sverige. Sökanden är förälder till ett ogift utländskt barn som är flykting eller annan skyddsbehövande. Ansökan avser förlängning av arbetstillstånd. Sökanden är en student med tidsbegränsat uppehållstillstånd som vill stanna kvar i Sverige efter slutförda studier eller har fullföljt en termin vid forskarutbildning. Sökanden har ett EU-blåkort utfärdat av Sverige eller har haft ett sådant EU-blåkort. Ansökan avser förlängning av ett pågående besök och det finns vägande skäl för förlängningen. Sökanden har beviljats en visering för att besöka en arbetsgivare i Sverige, eller har blivit särskilt undantagen från kravet på visering. Detta förutsätter att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om sökanden skall söka från utomlands eller att det annars finns särskilda skäl.

För närmare detaljer om dessa undantag se 5 kap. 18 § st. 2-3, 18a § och 19 §.

Således, om inte någon av ovannämnda undantagen är tillämpliga för kvinnan är det säkrast att hon följer huvudregeln och väntar med inresan tills efter hon har fått sitt arbetstillstånd.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1226)
2021-09-21 Vad kan jag göra för att snabba på ett ärende hos Migrationsverket?
2021-09-21 Vilket medborgarskap får ett barn vars ena förälder är svensk medborgare?
2021-09-20 Försörjningskrav och uppehållstillstånd pga. anknytning
2021-09-10 Kan man få medborgarskap när man dömts till böter?

Alla besvarade frågor (95762)