Arbetstillstånd och möjlighet att arbeta i väntan på beslut

2019-11-23 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min ex-sambo har fått avslag på uppehålls -och arbetstillstånd och utvisning inom 4 veckor.Får hon trots detta fortsätta att arbeta även under tiden om hon överklagar ?Normalt hur lång tid får man vänta om man överklagar?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är svårt att besvara på din fråga utan mer information men jag ska göra mitt bästa. Huvudregeln är att om det rör sig en förlängningsansökan, det vill säga att hon redan beviljats tillstånd förr, så kan hon fortsätta arbeta i väntan på beslutet om hon haft ett tidigare tillstånd och arbetat i minst sex månader. Du kan läsa mer om detta på Migrationsverkets hemsida.

Om det är ett spårbyte från en tidigare asylansökan där hon blivit beviljad undantag från arbetstillstånd eller ett spårbyte från en anknytningsansökan får hon också jobba i väntan på beslutet. Mer information om detta finner du på Migrationsverkets hemsida.

Är det däremot en förstagångsansökan får hon inte jobba under tiden hon väntar i och med att hon måste ha ett beviljat arbetstillstånd enligt 6 kap. 4 § utlänningslagen.

Det finns dock särskilda regler för EU-medborgare,nordiska medborgare och vissa specifika arbeten, då gäller andra huvudregler.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll