Arbetstillstånd

2020-06-13 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Min man och jag bor ihop i England just nu och har tankar på att flytta till Sverige. Jag är svensk medborgare och har är medborgare i ett land utanför EU. Då vi träffades i England och gifte oss har han nu rätt att bosätta sig här via anknytning till en EU-medborgare. Som jag förstår kan vi endast flytta till Sverige om jag flyttar först och ordnar lägenhet samt jobb och uppnår försörjningskravet. Undrar då om vilka andra möjligheter det finns att tillsammans flytta till Sverige utan att jag behöver flytta dit först. Skulle det räcka med att han har ett jobb i Sverige? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller frågor om uppehållstillstånd finner vi de flesta svaren i Utlänningslagen (UtlL). Man kan ansöka om uppehållstillstånd på några olika grunder, exempelvis anknytning och arbete. Jag förklarar mer om dessa grunder nedan.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning
Jag tolkar det som att du redan vet någorlunda väl hur försörjningskravet fungerar. Därför beskriver jag endast dess grunder kort och hänvisar till Migrationsverket för mer information. För att få uppehållstillstånd på grund av anknytning finns, precis som du skriver, ett försörjningskrav. Kravet har utökats och regleras i 9-10 §§ Begränsningslagen fram till sommaren 2021. Kravet innebär att du som anknytningsperson måste kunna försörja dig själv och din anhöriga samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er båda. Viktigt att notera gällande försörjningskravet är att vissa inkomster inte ingår i beräkningen av anknytningspersonens försörjningsförmåga. Exempelvis räknas endast inkomstrelaterade socialförsäkringar med och studiestöd ingår inte i beräkningen.

Arbetstillstånd
Din man kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete (6 kap. UtlL). Ett sådant ska beviljas före inresa i Sverige. Arbetstillstånd får ges till en person som erbjudits anställning om anställningen gör det möjligt för honom att försörja sig och om lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen (6 kap. 2 § UtlL). Lönen bör uppgå till 13.000 kr brutto då det krävs att han inte ska vara i behov av försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Om du vill läsa mer om arbetstillstånd kan du klicka här.

Fler funderingar
Om du har några fler frågor är du välkommen att återkomma. Jag hoppas att du fått svar på dina funderingar!

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Fick du svar på din fråga?