Arbetstagares uppsägningstid vid egen uppsägning

Hej,

Jag har varit anställd i samma företag i lite drygt 9 år och har har nu sagt upp mig eftersom jag tackat ja till ett nytt jobb och till min nya arbetsgivare meddelat att jag kan börja om 3 månader. I mitt anställningsavtal står det inget nämnt om min uppsägningstid (och företaget har heller inget kollektivavtal där detta regleras), men avtalet hänvisar till företagets anställningspolicy med ett visst datum och i det dokumentet står följande:

"Medarbetaren och arbetsgivaren har ömsesidigt två månaders uppsägningstid. I det fall lagen specificerar längre uppsägningstid, skall denna uppsägningstid gälla ömsesidigt."

Tittar man i LAS så står det ju att "arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år" i det fall jag skulle bli uppsagd. Men eftersom jag nu själv säger upp mig, är det då 1 månad, 2 månader eller 5 månader som gäller, med hänsyn till vad som står i min nuvarande arbetsgivares generella anställningspolicy? Jag har pratat kort med en jurist på Unionen, som hävdar att det inte är tillåtet att göra en sådan försämring (som de ansåg oskälig) av LAS som min arbetsgivare har försökt att göra med skrivningen i policyn, utan att 3 månaders ömsesidig uppsägningstid som max kan anses vara praxis om man har en "vanlig" anställning (dvs. inte är VD).

Jag hoppas att ni förstår vad jag menar. Tack på förhand för hjälpen!

Lawline svarar

Hej!

Lagen om anställningsskydd (LAS) är tvingande till arbetstagarens förmån.

I 11§ LAS stadgas att längre uppsägningstid än 1 månad inte kan åläggas en arbetstagare. Denna regel är semidispositiv, vilket innebär att avvikelser från bestämmelsen kan göras, om det sker genom kollektivavtal i enlighet med 2§ 4st LAS. Finns inte ett sådant kollektivavtal, kan ett personligt anställningsavtal avvika från regeln – men bara om det är till förmån för arbetstagaren. Till exempel kan ett anställningsavtal ge längre uppsägningstid än den av lagen garanterade, för den situation att arbetsgivaren säger upp arbetstagaren. Om det, som i ditt fall, är arbetstagaren som säger upp anställningsavtalet, är arbetstagaren inte bunden av en avtalad längre uppsägningstid än 1 månad. Se 2§ 2st som fastställer att ett avtal som begränsar en arbetstagares rättigheter är ogiltigt. ¨


Med vänlig hälsning,

Amanda DybergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000