Arbetstagares uppsägningstid enligt LAS

FRÅGA
Hej, jag har varit anställd på ett företag i snart tretton år och har börjat leta nytt jobb. Jag tittade i mitt anställningsavtal och det enda som står under "Uppsägningstid" är: "Uppsägningstiden är den som följer av lagen om anställningsskydd (1982:80)". Vad innebär det? Jag har läst lite i lagen om anställningsskydd men hittar inget definitivt svar. vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att hänvisa till Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) när jag formulerar mitt svar.

Enligt 11 § 1 st. LAS har arbetsgivaren och arbetstagaren, d.v.s du, en minsta uppsägningstid av en månad. Av andra stycket framkommer dessutom vilken minsta uppsägningstid du som arbetstagare har rätt till om arbetsgivaren säger upp dig. Då är uppsägningstiden beroende av hur länge du har varit anställd på arbetsplatsen. Svaret på din fråga är således följande. Uppsägningstiden för dig som arbetstagare återfinns i 11 § 1 st. LAS och är en månad.

Om du har någon ytterligare fundering, tveka inte att höra av dig.

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1393)
2019-12-11 Är inlägg på sociala medier skäl för uppsägning?
2019-12-11 Rättigheter vid uppsägning
2019-12-10 Kan jag säga upp mig från min visstidsanställning?
2019-12-10 Hur lång uppsägningstid har jag inom kommunen?

Alla besvarade frågor (75537)