Arbetstagares uppsägningstid

FRÅGA
Påskrivet anställningsavtal. Inget kollektivavtal finns. Uppsägningstid 3 månader från arbetstagare är påskrivet, gäller detta?
SVAR

Hej!
Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I LAS 11§ framgår det att arbetstagaren ska ha minst en månads uppsägningstid. Denna tid ökar dock beroende på hur länge man varit anställd. Minimitiden för uppsägning från arbetstagarens sida, såväl som arbetsgivarens, är dock en månad enligt lag.

Som regel brukar man säga att man inte kan avtala om något i anställningsavtalet som är till nackdel för arbetstagaren. En förlängd uppsägningstid från dennes sida räknas dock inte som en nackdel i den bemärkelsen. Ert avtal om 3 månaders uppsägningstid är därmed giltigt.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan.

Med vänliga hälsningar,

Samuel Lindblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94271)