Arbetstagares uppsägningstid

Påskrivet anställningsavtal. Inget kollektivavtal finns. Uppsägningstid 3 månader från arbetstagare är påskrivet, gäller detta?

Lawline svarar

Hej!
Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I LAS 11§ framgår det att arbetstagaren ska ha minst en månads uppsägningstid. Denna tid ökar dock beroende på hur länge man varit anställd. Minimitiden för uppsägning från arbetstagarens sida, såväl som arbetsgivarens, är dock en månad enligt lag.

Som regel brukar man säga att man inte kan avtala om något i anställningsavtalet som är till nackdel för arbetstagaren. En förlängd uppsägningstid från dennes sida räknas dock inte som en nackdel i den bemärkelsen. Ert avtal om 3 månaders uppsägningstid är därmed giltigt.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan.

Med vänliga hälsningar,

Samuel LindbladRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000