Arbetstagares skadeståndsskyldighet

FRÅGA
Hej!Jag sa upp mig från mitt jobb som servitör för ungefär en månad sedan. Min arbetsgivare sa då att jag har en månads uppsägningstid. Efter 3 veckor så ledsnade jag av olika anledningar och gick hem för gott. Nu vägrar arbetsgivaren att betala ut lönen för dom 3 veckorna. Ska tilläggas att jag går på timmar helt utan varken kollektivavtal, anställningsavtal etc. Inget muntligt avtal har vi heller. Har han rätt att inte betala ut lönen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Anställningsavtal

Jag har svårt att förstå hur du har arbetat för din före detta arbetsgivare. Om ni inte har något muntligt eller skriftligt avtal så har ni alltså ingen överenskommelse om att du ska arbeta för arbetsgivaren. Det föreligger då inget avtalsförhållande och du har ingen skyldighet att arbeta och din påstådda arbetsgivare har ingen skyldighet att utbetala lön till dig.

Du anger hur som helst att du har arbetat för arbetsgivaren. Jag kan inget annat än att anta att ni har ingått ett avtal genom ett sätt att bete er, så kallat konkludent handlande. Du har arbetat och din arbetsgivare har betalat lön. Även utbetalningar till ditt bankkonto utgör bevis för att ett avtalsförhållande föreligger.

Skadeståndsskyldighet

Det är korrekt att du har en månads uppsägningstid, 11 § lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Om du inte respekterar uppsägningstiden kan du bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare för de skador denne lider till följd av ditt beteende, 38 § LAS. Du undgår endast skadeståndsskyldighet om din arbetsgivare i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot dig, vilket jag inte tror är fallet mot bakgrund av din beskrivning, 4 § tredje stycket LAS.

Sammanfattning

Arbetsgivaren får dra in din lön istället för att begära skadestånd av dig, det vill säga en form av kvittning. Frågan som får stå sig oklar är i vilken omfattning din arbetsgivare får hålla inne din lön. Om arbetsgivaren har haft kostnader motsvarande den lön som hålls inne, är det lagenligt. Du har enligt lag inte stora möjligheter att kräva ut lönen, åtminstone inte i sin helhet. Jag vill understryka om att ditt läge försvåras väldigt mycket om du har erhållit lön i form av kontanter, eftersom du då inte har något bevis för att ett avtalsförhållande ens föreligger mellan er.

Du hittar LAS här.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81805)