Arbetstagares sjukdom första arbetsdagen

Bakgrund: En person är anställd, men är sjuk från första dagen: - Vad räknas som första dagen? Gäller det vad som som var överenskommit i kontraktet? Eller blir det den faktiska första dagen på jobbet som gäller? - Kan man säga upp en person som inte började sin anställning enligt kontraktet? Tack på förhand.

Lawline svarar

  Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om en anställd är sjuk första dagen om det ska räknas som den anställdes första dag eller är det den faktiskt första dagen som gäller och om man kan säga upp arbetstagaren för att ha missat sin första arbetsdag på grund av sjukdom då det inte var enligt kontraktet. 

I detta fall kommer sjuklönelagen och lagen om anställningsskydd även kallad LAS att aktualiseras. 

Första dagen av anställningstiden är det som har avtalats. 

Det är i anställningsavtalet som man avtalar om från och med vilken dag en arbetstagare är anställd. Om arbetstagaren skulle vara sjuk första dagen på sitt nya arbete och anställningstiden är längre än en månad så har arbetstagaren rätt till sjuklön, detta framgår av 3§ sjuklönelagen förutsatt att sjuklönelagen ger uttryck för att första dagen räknas som den dagen som är överenskommet i anställningsavtalet. 

Man kan inte säga upp en person för att den varit sjuk sin första arbetsdag. 

För att en arbetsgivare ska få säga upp en arbetstagare krävs att det finns sakliga skäl enligt 1st LAS. Om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren på grund av att arbetstagaren var sjuk och inte arbetade första dagen är det en uppsägning på grund av personliga skäl.

För att uppsägning på grund av personliga skäl ska vara sakligt grundad enligt 7§ LAS krävs det att arbetsgivaren först ska uppge skälen för uppsägningen. Skälen ska vara acceptabla, att säga upp en arbetstagare för att arbetstagaren är så pass sjuk på sin första arbetsdag är inte acceptabelt och uppsägning kan därför inte ske om arbetstagare är sjuk och inte kan arbeta sin första arbetsdag.  

För att sammanfatta dina frågor så börjar man räkna första arbetsdagen från den dag som avtalats i anställningsavtalet och man kan inte säga upp en arbetstagare för att denne varit sjuk och därmed frånvarande första arbetsdagen. 

Sebastian PetterssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”