Arbetstagares rättigheter vid uppsägning

FRÅGA
Hej! Jag har jobbat på en restaurang i ca två månader och idag fick jag ett samtal om att jag inte längre behövs och att det inte finns något jobb för mig där i sommar. Detta menar dem skall ske med direkt verkan och utan ersättning. Jag upplever själv inte att jag begått något fel och tror inte det är därför jag får gå. Jag har tackat nej till flera andra jobb för att ha detta jobb och känner att det inte är okej. Men jag har inte fått något anställningsavtal, som jag förstått det genom att läsa andras frågor här, är jag berättigad till en månads uppsägningstid, samt att dem var skyldiga att ge mig ett avtal inom en månad från det att jag börjat där. Stämmer detta? Och hur bör jag gå tillväga med detta nu?Tack på förhand Mvh Felicia
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga är i hög grad beroende av vad som avtalats mellan dig och din arbetsgivare i samband med anställningens ingående. Det finns inga specifika formkrav för hur anställningsavtal ska ingås utan detta kan ske genom muntligt, skriftligt och konkludent handlande.

Om det har ingåtts ett anställningsavtal behöver vi reda ut vilken anställningsform som du har. Anledningen till detta är att bestämmelserna om hur man får avsluta en anställning skiljer sig mellan anställningsformerna. I 4 § lagen om anställningsskydd (LAS) framgår en presumtion för tillsvidareanställning om inget annat har avtalats. Det är därför viktigt för en arbetsgivare, som inte vill tilldela en arbetstagare en tillsvidareanställning, att dokumentera vad som gäller i anställningsavtalet. Enligt 6 c § LAS ska arbetsgivaren lämna skriftlig information till dig om de villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet. Exempel på detta är vilken anställningsform som råder.


I din fråga framgår det att du arbetat på restaurangen i ca två månader. Detta tyder på att det föreligger ett anställningsavtal mellan dig och din arbetsgivare. Dock har du inte erhållit någon skriftlig information om din anställning. Detta strider mot LAS bestämmelser. I det fall din arbetsgivare inte kan visa att det föreligger någon annan anställningsform än tillsvidareanställning har du, enligt LAS, en minsta uppsägningstid av en månad. Denna uppsägningstid kan dock variera om det föreligger kollektivavtal på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren inte iakttar uppsägningstiden uppkommer skadeståndsskyldighet enligt 38 § LAS.

Om din arbetsgivare däremot kan visa att det föreligger en annan anställningsform än tillsvidareanställning, exempelvis provanställning, kan du få gå på dagen och strider då inte mot LAS. Skadeståndsskyldighet föreligger då inte.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med din arbetsgivare om ovanstående. Om du är medlem i ett fackförbund rekommenderar jag dig att ta kontakt med detta för att få stöd i din talan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,
Christoffer Tolf
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1896)
2021-12-04 Vad kan jag göra om jag skrivit på ett anställningsavtal men vill ha ett annat jobb istället?
2021-12-04 Hur lång uppsägningstid har jag om jag fyllt 68 år?
2021-11-30 Arbete under uppsägningstid
2021-11-30 Har jag rätt till inarbetad lön efter avslutad anställning?

Alla besvarade frågor (97674)