Arbetstagares rätt till toalett

Hej. Jag jobbar i en liten butik i ett shoppingcenter. Vi har inte tillgång till toalett i butiken, utan måste gå på kundtoaletten. Jag jobbar ensam i butiken 4-5 timmar och om vi måste på toa, måste en ordningsvakt komma för att vakta butiken. Är det verkligen deras ansvar att vara "toalettvakt"? Jag tycker att det är märkligt att jag ska behöva vänta på en vakt som kommer och löser av mig i butiken.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Regler om vilka rättigheter du som arbetstagare har på din arbetsplats rörande raster och pauser hittar du i Arbetstidslagen.

En rast är ett längre avbrott i den dagliga arbetstiden och den räknas som utgångspunkt inte in i arbetstiden och man får således inte betalt för denna tid. Under en rast finns det ingen skyldighet för arbetstagaren att stanna kvar på arbetsplatsen eftersom man inte behöver stå till arbetsgivarens förfogande, vilket framgår av Arbetstidslagen 15 § st. 1. Arbetsgivaren ska förlägga rasterna så att arbetstagaren inte behöver arbeta mer är fem timmar i följd, Arbetstidslagen 15 § st. 3. Lagen innehåller dock inga särskilda tidskrav för hur lång en rast ska vara eller hur många raster som arbetstagaren har rätt till, utan endast att det ska vara tillfredsställande utifrån arbetsförhållandena. Arbetsmiljöverket har dock genom sina riktlinjer angett att rasten ska vara minst 30 minuter.

Det finns möjligheter för arbetsgivaren att byta ut en rast mot måltidsuppehåll om det behövs med hänsyn till arbetsförhållandena, eventuell sjukdom eller annan oförutsägbar händelse, Arbetstidslagen 16 §. Till skillnad från rast så räknas måltidsuppehåll in i arbetstiden och man har därför rätt att få betalt för denna tid, dock måste arbetstagaren stanna kvar på arbetsplatsen eftersom denne ska stå till arbetsgivarens förfogande.

Utöver rast och ev. måltidsuppehåll så ska arbetsgivaren också se till att arbetstagarna får möjlighet att ta pauser under arbetsdagen. En paus är ett kortare avbrott från arbetet då arbetstagaren exempelvis kan gå på toaletten. Lagen anger inte hur lång en paus ska vara eller hur många som skall ges på en arbetsdag, men i den mån det är möjligt ska arbetstagarna kunna koppla av en kortare stund från arbetet. En paus räknas också in i arbetstiden och arbetstagaren är skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen, Arbetstidslagen 17 §. Möjligheten till rast ser alltså olika ut beroende på vilket arbete man har. Om arbetsförhållandena kräver det så ska arbetsgivaren istället lägga ut särskilda pauser och på förhand ange när samt hur länge de varar, Arbetstidslagen 17 § st. 2.

Viktigt att veta är att man genom kollektivavtal kan avtala om undantag och därmed frångå bestämmelser i Arbetstidslagen, vilket framgår av lagens 3 §. Det är därför viktigt att du kontrollerar om det finns ett gällande kollektivavtal på din arbetsplats och om det isåfall innehåller några särskilda bestämmelser om din rätt till rast och paus.

Om du inte arbetar mer än 5 timmar så har du ingen i lag angiven rätt till rast. Däremot har du, i den mån det är möjligt utifrån ditt arbete, rätt till pauser under din arbetsdag för att exempelvis kunna besöka toaletten. Dessa regler finns till för att skapa en god arbetsmiljö för dig som anställd och det är arbetsgivarens ansvar att arbetsplatsen har en god arbetsmiljö. Om du upplever att det finns brister i din arbetsmiljö, exempelvis om du känner att situationen just nu är besvärande och att du behöver uppbackning av annan personal, så bör du uppmärksamma din arbetsgivare om detta. Om arbetsgivaren inte gör något åt det så kan du kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen, om det finns en sådan. Om du är medlem i facket kan du även ta hjälp av ditt fackförbund.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Vänliga hälsningar.

Josefine RembsgårdRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”