Arbetstagares rätt att frånträda sin anställning

FRÅGA
En sommarjobbare utan skriftligt avtal vill säga upp sig, vad gäller?Det ör ett sommarkaffé med säsongen tidsbegränsad.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett anställningsavtal har inga formkrav. Det innebär att avtalet inte behöver vara skriftligt utan en anställning kan likväl uppstå endast efter till exempel en muntlig överenskommelse. Att sommarjobbaren inte har ett skriftligt avtal göra alltså ingen skillnad.

En arbetstagare har rätt att frånträda sin anställning under förutsättningen att man iakttar uppsägningstiden som minst är 1 månad. Under uppsägningstiden fortsätter anställningen som vanligt, den börjar då meddelandet om uppsägning görs från arbetstagaren. Rätten för arbetstagare att frånträda sin anställning gäller för alla slags arbetstagare, även sommarjobbare.

Det finns dessutom en regel i 4 § 3 st. LAS (lag om anställningsskydd) som säger att en arbetstagare får frånträda sin anställning med omedelbar verkan (alltså utan uppsägningstid) ifall arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. För att det ska vara anses vara uppfyllt krävs relativt mycket, till exempel att arbetsgivaren underlåtit att betala ut löner. Som frågan är ställd finns det inget som tyder på att denna regel i LAS skulle vara tillämplig.

Att det är ett sommarkafé som endast har öppet under vissa månader av året gör ingen skillnad i detta fall.

Hoppas detta besvarade er fråga!

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?