Arbetstagares rätt att frånträda sin anställning

En sommarjobbare utan skriftligt avtal vill säga upp sig, vad gäller?

Det ör ett sommarkaffé med säsongen tidsbegränsad.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett anställningsavtal har inga formkrav. Det innebär att avtalet inte behöver vara skriftligt utan en anställning kan likväl uppstå endast efter till exempel en muntlig överenskommelse. Att sommarjobbaren inte har ett skriftligt avtal göra alltså ingen skillnad.

En arbetstagare har rätt att frånträda sin anställning under förutsättningen att man iakttar uppsägningstiden som minst är 1 månad. Under uppsägningstiden fortsätter anställningen som vanligt, den börjar då meddelandet om uppsägning görs från arbetstagaren. Rätten för arbetstagare att frånträda sin anställning gäller för alla slags arbetstagare, även sommarjobbare.

Det finns dessutom en regel i 4 § 3 st. LAS (lag om anställningsskydd) som säger att en arbetstagare får frånträda sin anställning med omedelbar verkan (alltså utan uppsägningstid) ifall arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. För att det ska vara anses vara uppfyllt krävs relativt mycket, till exempel att arbetsgivaren underlåtit att betala ut löner. Som frågan är ställd finns det inget som tyder på att denna regel i LAS skulle vara tillämplig.

Att det är ett sommarkafé som endast har öppet under vissa månader av året gör ingen skillnad i detta fall.

Hoppas detta besvarade er fråga!

Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”