Arbetstagarens uppsägningstid vid provanställning

FRÅGA
Hej!Det är såhär att jag har en provanställning på 6 månader, har nu jobbat i 2månader och jag vill inte vara kvar här pga hemsk chef. Det finns inget kollektivavtal och på mitt avtal står ingenting om uppsägningstid. Är det så att jag kan gå på dagen eller måste jag vara kvar i en månad som är sagt? MVH Fanny
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Anställningsavtal får träffas om tidsbegränsad provanställning så länge prövotiden är högst sex månader, 6 § 1 st. lagen om anställningsskydd (LAS). Provanställningen övergår till en tillsvidareanställning vid prövotidens utgång om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren lämnar besked om annat senast vid prövotidens utgång, 6 § 2 st. LAS. Om inte annat har avtalats får provanställningen även avbrytas före prövotidens utgång, 6 § 3 st. LAS.

I och med att det varken finns kollektivavtal som reglerar frågan eller någonting i ditt anställningsavtal som säger något om det är det LAS bestämmelser som ska tillämpas. Enligt LAS har arbetstagaren ingen uppsägningstid vid en provanställning utan kan alltså gå på dagen. Detta till skillnad från arbetsgivaren som har en skyldighet att underrätta arbetstagaren senast 2 veckor i förtid, 31 § LAS.

Svar på din fråga
Förutsatt att det inte finns kollektivavtal eller något i ditt anställningsavtal som reglerar uppsägningstiden under provanställningen kan du gå på dagen.


Tack ännu en gång och hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?