FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 14/02/2018

Arbetstagarens uppsägningstid

Hej

Jag har en fråga angående min uppsägningstid om jag själv säger upp mig.

Jag undrar hur lång uppsägningstid jag har.

Jag har jobbat på samma företag i 15 år men med olika uppdrag.

Mitt senaste avtal skrevs på för två år sedan då jag fick möjlighet att bli kvalitet och miljöchef på företaget.

Räknar man då från den dagen jag blev anställd för 15 år sedan eller senaste anställningsavtalet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Jag utgår i från att du är anställd i allmän eller enskild tjänst vilket gör lagen om anställningsskydd (hädanefter LAS) blir tillämplig. LAS är tvingande till arbetstagarens förmån.

För det första betyder detta att reglerna i LAS gäller i de fall inget annat har avtalats. För det andra innebär detta att en arbetsgivare i ett anställningsavtal inte får komma överens om något som är mindre förmånligt än vad du som arbetstagare är berättigad till enligt LAS, till exempel är ett villkor om att du ska ha längre uppsägningstid än vad LAS föreskriver inte tillämpligt.

Observera att 1 § LAS föreskriver att lagen inte är tillämplig på anställda i företagsledande position. Detta har dock tolkats snävt, varför jag inte tror att du som kvalitets- och miljöchef omfattas av begreppet; alltså skulle LAS vara tillämpligt.

Hur lång uppsägningstid har arbetstagaren?

Om du säger upp sig själv har du en månads uppsägningstid oavsett hur lång tid du varit anställd enligt 11 § LAS.

Hur lång uppsägningstid har arbetsgivaren?

Om arbetsgivaren säger upp dig har denne däremot en uppsägningstid som beror på tiden du varit anställd. Om din sammanlagda anställningstid överstiger 10 år gäller 6 månaders uppsägningstid, se 11 § 7 st LAS. Det är alltså den sammanlagda anställningstiden som åsyftas, inte ifrån när det senaste avtalet skrevs. Om du bytt anställning och gått över till en annan arbetsgivare inom samma koncern tillgodoräknas även här tiden från den förra arbetsgivaren, se 3 § LAS.

Förtydligande

Om du säger upp dig själv har du 1 månads uppsägningstid oavsett hur lång tid du varit anställd. Om ditt anställningsavtal föreskriver längre uppsägningstid för din del är detta villkor ogiltigt. Däremot beror arbetsgivarens uppsägningstid, om denne säger upp dig, på hur lång du varit anställd.

Hoppas det besvarade din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?