Arbetstagarens rättigheter vid tvist om avsked

Hej! Vid tvist om uppsägning har arbetagaren rätt att vara kvar på arbetsplatsen med lön+förmåner till tvisten är färdig. Har en avskedad person som överklagar samma rättighet?

Lawline svarar

Hej!
Tack för din fråga!
Arbetstagarens rättigheter vid avsked återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS).
Enligt LAS 35 § ska ett avskedande på grunder som inte ens skulle ha räckt för en giltig uppsägning, förklaras ogiltig av domstol på yrkande av arbetstagaren.

När arbetstagaren yrkar att avskedandet ska förklaras ogiltigt, kan denne samtidigt yrka att domstolen ska ta ett s.k. interimistiskt beslut, innebärande att anställningen ska fortgå tills dess att tvisten är slutligt avgjord. Domstolen kan ta ett sådant intermisistiskt beslut, men måste inte göra det. För att domstolen ska besluta att anställningen ska fortgå tills dess att tvisten är slutligt avgjord krävs att domstolen på det befintliga materialet (t.ex. stämningsansökan) ser att övervägande skäl talar för att avskedandet är ogiltigt. Detta framgår bl.a. av AD 2009 nr 59, som du hittar https://lagen.nu/dom/ad/2009:59.

Enligt LAS 35 § 3 st. får arbetsgivaren inte stänga av arbetstagaren på grund av de skäl som föranledde avskedet, om domstolen har tagit ett sådant interimistiskt beslut som beskrivs i stycket ovan. Arbetstagaren har även rätt till lön och förmåner i enlighet med LAS 12-14 §§, vilket bl.a. innebär att lön och förmåner ska behållas även om arbetstagaren t.ex. inte utför samma uppgifter som tidigare.

LAS hittar du https://lagen.nu/1982:80.

Vänligen

Amanda HarryssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”