Arbetstagarens lojalitetsplikt innan stardatum

2019-05-30 i Övrigt
FRÅGA
Hej, Jag hade en kort fråga men som jag tyvärr inte råkade lyckats googla fram något exakt svar på. Min fråga är, hur ser det ut med arbetstagarnas skyldigheter när ett anställningsavtal har skrivit på men anställningstiden inte börjat ännu?Alltså, jag anställer A den 1maj, i det påkritade anställningsavtalet står ett startdatum till den 1a oktober. Jag förstår att A har skyldighet att minst arbeta ut sin uppsägningstid om hen väljer att avsluta sin anställning innan startdatum. Frågan gäller dock, om A får tillgång till känslig info innan startdatum men efter hen har skrivit på avtalet, gäller A:s arbetstagarskyldighet kring exempelvis tystnadsplikt, lojalitetsplikt osv från dagen hen skriver på eller från startdatumet?Tacksam för svar.HälsningarLudvig
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om arbetstagaren innan startdatumet har blivit anförtrodd med känslig information av arbetsgivaren, vågar jag med viss säkerhet att påstå att arbetstagaren omfattas av tystnadsplikten och lojalitetsplikten. Jag kan inte se att en tystandsplikt eller lojlaitetsplikt i sådana situationer skulle vara förankrad med arbetstagarens startdatum. Jag tror istället att arbetstagarens skyldigheter i dessa avseenden är kopplade med själva tecknandet av anställningsavtalet.

Lojalitetsplikten som bl.a. omfattar viss tystandsplikt ingår alltså som ett led i anställningsavtalet. Eftersom anställningsavtalet redan är tecknat är det min bedömning att lojalitetsplikten har börjat gälla för arbetstagaren.

Det framgår dock inte av din fråga vilken typ av känslig informationen som åsyftas, och inte heller på vilket sätt arbetstagaren har fått tillgång till informationen. Dessa omständigheter kan ha viss betydelse för din fråga.

Under alla omständigheter tycker jag dock att en arbetsgivare, som vill anförtro en arbetstagare med känslig information, uppmärksammar arbetstagaren på att informationen är hemlig.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Carl Trolle Olson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97694)